Markanvisningar och intresseanmälan

Är du intresserade av våra markanvisningar? Här kan du se aktuella och tilldelade markanvisningar. Du kan även göra en intresseanmälan för att få e-post när nya platser blir aktuella för markanvisning. Här listas även pågående projekt och detaljplaner där det kan bli aktuellt med markanvisningar.

Intresseanmälan: uppdatering om nya markanvisningar

Om du vill få e-post av oss när nya platser blir aktuella för markanvisning kan du göra en intresseanmälan för markanvisning. Din intresseanmälan innebär inte en köplats eller förtur, utan endast att du får mejl med information om nya markanvisningar i aktuellt område. Intresseanmälan är giltig i två år, sedan behöver du förnya den.

Från 23 juni till 22 augusti 2022 är e-tjänsten stängd

På grund av låg bemanning under sommaren kommer vi inte kunna hantera intresseanmälningar till markanvisningar. Ni kan därför göra er intresseanmälan 22 augusti då vi öppnar e-tjänsten igen. 

Gör din intresseanmälan för markanvisning i denna e-tjänst.

E-avrop: Bevaka nya markanvisningar och lägg anbud

För att lägga ett anbud på en markanvisning så går du in på e-avrop.com som är ett upphandlingsverktyg och annonsdatabas. För att få koll på exakt när en markanvisning kommer ut så kan du göra en bevakning i e-avrop. Bevaka CPV-koderna 70110000, 70122000 och 70320000. 

Skapa bevakning eller lägg anbud på e-avrop.com

Aktuella och kommande markanvisningar

Här är markansvinsningar som är på gång och som planeras att komma ut inom det närmsta året.

Flerbostadshus på Jakobsberg

I vår nya gröna stadesdel Jakobsberg har vi en tomt för flerbostadshus. Tomten är längst upp till höger i bilden med siffran 11. Marken ligger mitt emot Mariebergshallen och bredvid Regionens hus. Det här området tillhör etapp ett av Jakobsberg, där detaljplanen är klar och byggnation pågår. 

Här kan du detaljplalen och läsa mer. 

Drivmedelsstation Väsviken

Intill Välsvikens handelsområde har vi mark för en drivmedelsstation. Det är den övre delen av det markerade området på bilden. På området nedanför ska det bli en bygghandel och idrottshall.

Kommunen bygger även infrastruktur kring området.

Här kan du se detaljplanen

Flerbostadshus Skattkärr centrum

I Skattkärr centrum har vi ett markområde på lite drygt 1700 kvadratmeter som är tänkt för bostäder i maximalt fem plan. Sammanlagd BTA om 1800 kvadratmeter. Marken ligger precis intill den nybyggda Tegelparken och är granne med Coop, samt Skattkärrskolan som just nu renoveras. Även utemiljön vid Skattkärrsskolan rustas och det byggs en fin lekmiljö som kan användas av alla barn i området på kvällar och helger.

Här kan du se detaljplanen

Idrottshall på Kronoparken

På Kronoparken intill Klasmossens IP och med närhet till universitetet utreder vi om det går att komplettera med en idrotts- eller aktivitetshall inom gällande detaljplan. Byggrätten har inte utnyttjats fullt och vi ser att det eventuellt kan rymmas en padelhall eller annan idrottshall.

Vi tittar nu på hur det skulle gå att få till en byggnation på bästa sätt inom befintlig detaljplan. Platsen är alltså en liten del av detaljplaneområdet, nere till vänster markerat med Y. 

Här kan du se plankartan

Här kan du se planbeskrivningen 

Vålberg, Stora Bårum 

I Stora Bårum i Vålberg ser vi över möjligheterna för att få till en byggnation av småhus och lägenheter. I någon del planeras boenden anpassade för äldre. Vålberg är omgivet av jordbruksbygd och beläget 19 kilometer rakt väster om Karlstad. 

På den här sidan kan du följa detaljplanearbetet.

Redan tilldelade markanvisningar

Här kan du se vilka markanvisningar som tilldelats och hur länge de löper 

Projekt/område

Exploatör

Fastighet

Ändamål

Från

Till

Dubbel markansvining Viken/Väse Lecab Viken 2:1 Flerbostadshus 190101 231231
Norra Våxnäs NCC Gustavsberg 1:1 och Våxnäs 2:1 Flerbostadshus 180401 220331
Dubbel markanvisning Tullholmen/Älvenäs Skanska Viken 2:1 och del av Älvenäs 2:2. Bostäder 210501 230430
Skåre centrum Lecab Östra torp :154 Bostäder 210401 230331
Småbåtshamn Örsholmsådran Infrakraft Örsholmen 1:1 Småbåtshamn 170701 221231
Tullholmssågen  KBAB Viken 2:1 Flerbostadshus  210615 230430
Stockfallet Bolite utveckling Barkspaden 1 del av Stockfallet 1:1 Flerbostadshus 220501 221031
Välsviken  Kaffehuset i Karlstad AB Del av Välsviken 2:1 Industrispår 220502 240501

Markanvisningar på längre sikt

Nedanför kan du se vilka projekt och detaljplaner vi har igång där det kan bli aktuellt med markanvisningar längre fram i tiden.