Markanvisningar

Är du intresserade av våra markansvisningar? Här kan du se aktuella och tilldelade markansvisningar. Det går även att göra en intresseanmälan för kommunal mark längre ned på sidan. Här finns även pågående projekt och detaljplaner där det kan bli aktuellt med markanvisningar.

Aktuella markanvisningar

Listan nedan är markansvinsningar som är på gång och planeras att komma ut inom det närmsta året. För att lägga ett anbud på en markanvisning så går du in på e-avrop.

För att få koll på exakt när en markanvisning kommer ut så kan du göra en bevakning i e-avrop. Bevaka CPV Koderna 70110000, 70122000 och 70320000. 

Här kommer du till e-avrop

I vår markpolicy och tillhörande riktlinjer kan du läsa om markanvisningsförfarande, våra grundläggande villkor för markanvisningsavtal och hur vi resonerar kring upplåtelse eller överlåtelse av mark.  

Här kommer du till markpolicyn och tillhörande riktlinjer

Kommande markanvisningar

Nedanför kan du se vilka projekt och detaljplaner vi har igång där det kan bli aktuellt med markanvisningar längre fram. 

Tilldelade markanvinsingar

Här kan du se vilka markanvisningar som tilldelats och hur länge de löper 

Projekt/område

Exploatör

Fastighet

Ändamål

Från

Till

 Väse  KBAB  Väse-Lund 1:69  Bostäder  200701  210331
 Sandgrund Parkeringsbolaget Sandgrund AB   Tingvallastaden 1:1 och 1:12  Parkeringsanläggning  170701  210228
Väslviken UBF Partner AB, Donia Property Invest AB Välsviken 2:1 Bygghandel 200501 210501
Dubbel markansvining Viken/Molkom PEAB Viken 2:1 Flerbostadshus 200901 211231
Dubbel markansvining Viken/Väse Lecab Viken 2:1 Flerbostadshus 190101 211231
Norra Våxnäs NCC Gustavsberg 1:1 och Våxnäs 2:1 Flerbostadshus 180401 210630
Rud (intill Nobelgymnasiet) Padeltron AB Rud 2:1 Idrott/padelhall 180201 210630

Intresseanmälan för kommunal mark

I formuläret nedan kan du göra en intresseanmälan för kommunal mark. Tänk på att intresseanmälan inte innebär en köplats eller förtur, utan att du får information om en markanvisning i aktuellt område mejlat till dig. Intresseanmälan är giltig i två år efter det behöver du förnya din anmälan för att den ska vara giltigt. Fyll i formuläret och tryck till sist på skicka. Alla fält måste vara ifyllda för att din intresseanmälan ska vara komplett.