December

Kort information från projektet

2019 börjar gå mot sitt slut och mycket har hänt i Sundsta-Älvkulleprojektet under året. Ett helt nytt hus står klart och ytterligare tre är på gång.

Förutom att första huset blev klart under sommaren och verksmhet flyttade in vid terminsstarten i augusti, så har även ytterligare hus tagit form under året. I hus C, som det kallas, pågår nu invändigt arbete. Under hösten påbörjades arbetet med att resa stommarna för hus A och D. Det arbetet har nu kommit ungefär halvvägs. Befintliga byggnader som sparas har fått nya fönster och ny fasad.

Skanska sammanfattar kort info från bygget i ett informationsblad. I informationsbladet kan du även se bilder från bygget.

Informationsblad från Skanska december 2019

Informationsblad  från Skanska november 2019