November

Husstomme monteras vecka 47-50

Under vecka 47-50 har det blivit dags att montera husstommen för nya förskolebyggnaden. Unde fyra veckor kommer arbete att pågå vardagar och lördagar mellan 07.00 och 19.00.

Under hösten har marken förberetts för den nya huset och under vecka 46 gjuter vi husgrunden.

Det nya huset ska byggas av massivt trä. Väggar och bjälklag kommer att levereras som stora byggelement på lastbil och lyftas på plats med hjälp av en kran. Montaget sker sedan med hjälp av handmaskiner. Montaget kommer inte att orsaka buller i någon större omfattning. Vi hoppas och tror att arbetet kommer att kunna utföras utan större påverkan för omgivningen.