SÄG Sundsta Älvkullegymnasiet
September

Första huset klart

Det första huset i projektet är nu klart! Den 22 augusti slog Sundsta-Älvkullegymnasiet upp portarna till det första nya hus som blivit klart i etapp ett av bygget av den nya gymnasieskolan. 

Samhällsvetenskapliga programmet och gymnasiesärskolan blir först att flytta in. Det nya huset är luftigt, smakfullt och kreativt inrett. Sobra väggfärger möter färgglada möbler med olika färgteman på de olika våningsplanen. Mediautrustningen är modern och sladdlös. Stora fönster släpper in gott om ljus i elevernas och personalens nya arbetsplats.

Arbetet fortsätter

Intill det nya huset har nästa hus i etapp två redan tagit form, där byggs det för fullt. Den gamla centralhallen i den befintliga del som sparats i projektet, har nu byggts om för att ett socialt stråk ska kunna byggas framöver. Det sociala stråket ska länka samman de olika huskropparna när skolan står klar i slutet av 2021.

Skåp i glada färger på varje våningsplan.

Biblioteket ligger i entréplan.

Ny lektionssal med gott om ljusinsläpp.

Gott om sociala ytor.

Elevskåp i anslutning till pentry finns på samtliga lektionsvåningar.