Stomme inomhusarena arenaprojektet
Första delen av limträstommen är på plats. Bild: Byggdialog
Februari

Ståtlig stomme och stabil platta för inomhusarenan

Arbetet med nya inomhusarenan flyter på framåt. Under januari och februari har stommen börjat resas och en platta har lagts på marken.

Den nya inomhusarenan börjar växa fram. Plattan är på plats och en ståtlig limträstomme har rests på Sannafältet. Spännvidden på bågen är 58 meter. Efter hand som stommen kommer på plats börjar arbetet med takläggning. Även arbetet med utomhusarenan flyter på framåt. Under februari har grundarbeten och gjutningar gjorts för betongplattan för läktarbyggnaden.

Tidsplan för våren

Inomhusarenan

  • Vecka 10 startar bjälklagsläggning på lågdelen
  • Vecka 13 kommer första taksektionerna på högdelen att sättas upp.
  • Vecka 22 ska stommen vara färdig. Arbete med väggar startar efter detta.

Utomhusarenan

  • Vecka 10 påbörjas arbete med betongstomme och stål för läktarbyggnaden.
  • Vecka 23 påbörjas resning av trästomme uppe på läktaren.
  • Vecka 27 trästommen beräknas vara klar.