Sandbäcken - fotbollsarena

Ska utredas

Som en del i arenautvecklingen i Karlstad ska möjligheterna till en fotbollsarena på Sannafältet utredas. Arenan ska fungera för fotboll och amerikansk fotboll. 

Det finns inga beslut om och i så fall när en fotbollsarena kan byggas, utan ett uppdrag om att fortsätta att utreda möjligheterna.

Läs mer om arenautvecklingen här.

Fakta om projektet

Typ av projekt?

Arena för fotboll och amerikansk fotboll

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson

Marcus Ekholm, kommunledningskontoret

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.