Sandbäcken - inomhusarena för friidrott och fysträning

Planerad

Sannafältets inomhusarena är en multifunktionell anläggning som innehåller ytor för tävling och träning liksom lokaler för möten, utbildningar och kontor. Arenan kommer ersätta Våxnäshallen och planeras börja byggas i början av hösten 2020.

Många aktiviteter

Förutom löparbanor finns utrymmen för kastgrenar samlade längs södra sidan och hoppgrenar längs löparbanan och i nordöstra hörnet. Dessutom finns en yta avsedd för styrketräning.

Fakta om inomhusarenan

  • 1000 åskådare kan sitta på teleskopläktaren längs västra långsidan.
  • 60 meters bana för tävling finns i mitten av den ovala löparbnan.
  • 100 meters löparbana för träning finns längs östra långsidan.
  • 9 meters fri höjd är det under takfackverket.
  • Taket förbereds för att kunna montera solceller.

Tidplan

Inomhusarenan planeras börja byggas 2020 och stå klar 2021.

Sannafältets sportcenter

Inomhusarenan är en del av Sannafältets sportcenter. Läs mer om Sannafältets sportcenter här.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation av en inomhusarena

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Vem bygger?

Karlstads kommun, Byggdialog är entreprenör

Kommunens kontaktperson

Sixten Westlund, projektledare bygg

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.