Sandbäcken - konstgräsplan

Byggnation pågår

Inom Sannafältets sportcenter kommer en uppvärmd konstgräsplan att anläggas. Planen kommer främst användas för amerikansk fotboll men även för fotboll. Planen ersätter Regementets IP och började byggas i början av hösten 2020.

Uppvärmd plan

Konstgräsplanen kommer nyttjas för träning och matcher främst för amerikansk fotboll men även för fotboll. Eftersom planen kommer att vara uppvärmd blir det möjligt att använda den under stora delar av året.

Planen ersätter Regementets IP och kommer ha tillgång till omklädningsrum och publika toaletter i utomhusarenan som ligger alldeles intill.

Läktare från Tingvalla is

En läktare med plats för 400-500 stående i publiken kommer att finnas vid konstgräsplanen. Det är värmeläktaren på nuvarande Tingvalla isstadion som återanvänds och flyttas hit. Ett enklare sekretariat för matcher kommer också att finnas.

Tidplan

Konstgräsplanen planeras börja byggas i början av hösten 2020 och stå klar våren 2021.

Sannafältets sportcenter

Konstgräsplanen är en del av Sannafältets sportcenter. Läs mer om Sannafältets sportcenter här.

Titta in på Sannafältets sportcenter

Via länken nedan kan du redan nu kliva in och se dig omkring på Sannafältets sportcenter. Du får både en överblick över hela området ovanifrån och flera vyer från marknivå där du kan se dig omkring. Förhoppningen är att både du som idrottsutövare och besökare ska få en känsla för hur Sannafältets sportcenter kan se ut när det planeras vara klart, i slutet av 2022. Zooma och rotera i bilderna.

karlstad.se/sannavr

Fakta om projektet

Typ av projekt

Anläggning av konstgräsplan

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Vem bygger?

Karlstads kommun, entreprenör är Byggdialog.

Kommunens kontaktperson

Sixten Westlund, projektledare bygg

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.