Multiarena - för inomhussport och andra arrangemang

Ska utredas

Som en del i arenautvecklingen i Karlstad planeras det för en ny multiarena. Arenan ska med enkelhet kunna ställas om från träning till match. Den ska ha plats för många besökare och här kommer bollsporter som exempelvis handboll och innebandy att spelas. Men även andra arrangemang som konserter och galor ska kunna vara här.

Kommunen har tidigare gjort en utredning där behovet av nya arenor presenterades och nu arbetas det med att ta fram ett beslutsunderlag för hur den utvecklingen kan se ut. Samnyttjande och maximalt nyttjande är ledord för alla arenor. Det finns inget beslut ännu och placering av arenan är inte klar.

Läs om planerna, de olika arenorna och deras placeringar runt om i Karlstad.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny multiarena.

Vem bygger?

Inte klart ännu.

Markägare

Placering är ännu inte bestämd.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.