Sandbäcken - Sannafältets sportcenter

Planerad

Vid Sannafältet planerar vi för en kastplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en konstgräsplan. I anslutning till inomhusarenan kommer det även finnas en serviceanläggning som blir en startpunkt för motion i I2-skogen.

Sannafältet är förberett

Vi har färdigställt området med gator, ledningar och parkering fram till Friskis & Svettis friskvårdsanläggning. I den östra delen av området har en gräsyta förberetts för flytt av kastplanerna som idag finns på Norra fältet.

Fortsatt arbete

Under hösten 2018 påbörjas en förstudie där innehåll och nivåer sätts för de olika arenorna. Ett arbete som sker i dialog med idrotterna som ska nyttja dem. Under våren 2019 sker kostnadsberäkningar av arenorna utifrån överenskomna nivåer. Utifrån grundmaterialet kan en projektering starta under hösten 2019 med sikte på byggstart under 2020.

De nya byggnaderna kommer att ha en byggnadshöjd som varierar mellan 4 till 15 meter. Den högsta byggnaden på området blir inomhusarenan.

Framtidens arenor

Projektet är en del i en större satsning på nya arenor i Karlstad.

Läs om planerna, de olika arenorna och deras placeringar runt om i Karlstad.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggprojekt

Vem bygger?

Inte klart

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.