Sannafältets sportcenter

Förslag

Sannafältets sportcenter är förberett för etableringar av arenor för fotboll, amerikansk fotboll och friidrott. Inom området finns även möjligheter att anlägga en motionscentral som skulle bli en entré till I2-skogen.

Detaljplanen för Sannafältets sportcenter har i efterhand kompletterats med ett gestaltningsprogram som antogs av stadsbyggnadsnämnden i januari 2014. Programmet är en genomgång av områdets olika kvaliteter som är speciellt viktiga för områdets utformning.

Första etappen klar

Första etappen har färdigställts där gata, ledningar och parkering byggts ut fram till Friskis&Svettis friskvårdsanläggning. I den östra delen av området har kommunen förberett en gräsyta för en kommande flytt av kastplanerna som idag finns på Norra fältet.

Fortsatt arbete

Sedan januari 2017 pågår ett projekt med syfte att skapa ekonomiska förutsättningar, med relevanta aktörer, för att nya arenor byggs i samspel med den långsiktiga planeringen för en hållbar stadsutveckling.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggprojekt

Vem bygger?

Inte klart

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.