Sandbäcken - Sannafältets sportcenter

Byggnation pågår

Vid Sannafältet planerar vi för en kastplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en konstgräsplan. Byggnationen är i full gång och såväl inomhusarena som utomhusarena står klara under 2022.

Titta in på Sannafältets sportcenter

Via länken nedan kan du redan nu kliva in och se dig omkring på Sannafältets sportcenter. Du får både en överblick över hela området ovanifrån och flera vyer från marknivå där du kan se dig omkring. Förhoppningen är att både du som idrottsutövare och besökare ska få en känsla för hur Sannafältets sportcenter kan se ut när det planeras vara klart, i slutet av 2022. Zooma och rotera i bilderna.

karlstad.se/sannavr

Många idrotter samlade

På Sannafältet har utgångspunkten varit samverkan mellan de olika ytorna för att skapa ett effektivt utnyttjat sportområde och en social mötesplats för aktiva, motionärer och åskådare. Här byggs nu en konstgräsplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en kastplan. Sedan tidigare finns friskvårdsanläggningen Friskis&Svettis på området och strax intill ligger naturområdet I2-skogen och Norra fältet som är en evenemangsyta och som också kan utnyttjas till parkering vid större evenemang.

Gestaltning med trä och grönska

Förslaget är att trä används både för stomme och delar av ytskikt på utomhusarenan och inomhusarenan. De kommer enligt förslaget att ha en stomme av trä liksom träpanel på delar av byggnaden. Exakt hur byggnader och infrastruktur kommer att utformas är inte helt fastställt, det arbetet kommer att pågå fram till byggstart.

Grönska är viktigt för området och den 30 meter breda trädridån mellan arenaområdet och Sanna Allé kommer att sparas. 

Konstverket Roadrunner ska smycka området

Konstverket Roadrunner blir nästan sex meter högt och elva meter brett och ska sitta vid infarten till Sannafältets sportcenter, intill Infanterigatan. Det är Karlstad kommuns råd för konstnärlig gestaltning som valt ut konsverket av det Berlinbaserade konstnärskollektivet inges idee som har ritat det lekfulla konstverket Roadrunner. Målet var att alstret skulle matcha sportcentrets storskalighet och att bli ett alster av landsmärkeskaraktär. Du hittar en bild av Roadrunner i bildspelet nedanför.

Illustration där en arena skymtar bakom en skogsridå.

Tidplan

Våren 2020 Avverkning av träd och infrastruktur börjar byggas.
Hösten 2020 Konstgräsplanen och inomhusarenan börjar byggas.
Våren 2021 Utomhusarenan börjar byggas.
Hösten 2021 Konstgräsplanen klar.
Feb/mars 2022 Inomhusarenan klar.
Senare delen av hösten 2022 Utomhusarenan klar.

Kastplanen kommer att byggas någon gång under denna tidsperiod.

Webbkamera 

Byggdialog har satt upp en webbkamera med utsikt över bygget. Bilden uppdateras var femte minut.

Här kan du se webbkameran som visar hur det ser ut på byggarbetsplatsen just nu.

Aktuellt

Infart stängd under vecka 23

Med start vecka 23 kommer den nuvarande infarten till Friskis och Svettis att stängas tillfälligt. Trafik leds om till en annan infart.

Genrebild för nyhetslista på karlstad.se, 1000 x 563 px, dvs format 1 : 1, 77

Omledning av infart från vecka 15

Från och med vecka 15 leds infartsvägen till området runt Friskis och svettis om för att göra plats för nya arbeten.

Stomme inomhusarena arenaprojektet

Ståtlig stomme och stabil platta för inomhusarenan

Arbetet med nya inomhusarenan flyter på framåt. Under januari och februari har stommen börjat resas och en platta har lagts på marken.

Närbild på en löparbana medsiffror för banmarkering

Så ser inomhusarenan ut inuti

Ett år innan nya inomhusarenan på Sannafältet står klar kan du nu se dig omkring i den - virtuellt. Välkommen in!

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation av ett sportcenter som består av flera arenor.

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Vem bygger?

Karlstads kommun. Entreprenör för byggprojektet är Byggdialog. Entreprenör för infrastrukturen är NCC.

Kommunens kontaktpersoner

Marcus Ekholm, projektledare arenaprojektet
Sixten Westlund, projektledare bygg
Mikael Lundh, projektledare infrastruktur

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.