Sandbäcken - Sannafältets sportcenter

Planerad

Vid Sannafältet planerar vi för en kastplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en konstgräsplan. 

Illustration Sweco

Många idrotter samlade

På Sannafältet har utgångspunkten varit samverkan mellan de olika ytorna för att skapa ett effektivt utnyttjat sportområde och en social mötesplats för aktiva, motionärer och åskådare.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation av ett sportcenter som består av flera arenor.

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Vem bygger?

Detta är ännu inte klart.

Kommunens kontaktpersoner

Marcus Ekholm, kommunledningskontoret

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.