Sandbäcken - Sannafältets sportcenter

Byggnation pågår

Vid Sannafältet planerar vi för en kastplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en konstgräsplan. Vi har påbörjat byggnationen av infrastruktur samt konstgräsplanen och planen är att börja bygga inomhusarenan under hösten 2020.

Titta in på Sannafältets sportcenter

Via länken nedan kan du redan nu kliva in och se dig omkring på Sannafältets sportcenter. Du får både en överblick över hela området ovanifrån och flera vyer från marknivå där du kan se dig omkring. Förhoppningen är att både du som idrottsutövare och besökare ska få en känsla för hur Sannafältets sportcenter kan se ut när det planeras vara klart, i slutet av 2022. Zooma och rotera i bilderna.

karlstad.se/sannavr

Många idrotter samlade

På Sannafältet har utgångspunkten varit samverkan mellan de olika ytorna för att skapa ett effektivt utnyttjat sportområde och en social mötesplats för aktiva, motionärer och åskådare. Här byggs nu en konstgräsplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en kastplan. Sedan tidigare finns friskvårdsanläggningen Friskis&Svettis på området och strax intill ligger naturområdet I2-skogen och Norra fältet som är en evenemangsyta och som också kan utnyttjas till parkering vid större evenemang.

Gestaltning med trä och grönska

Förslaget är att trä används både för stomme och delar av ytskikt på utomhusarenan och inomhusarenan. De kommer enligt förslaget att ha en stomme av trä liksom träpanel på delar av byggnaden. Exakt hur byggnader och infrastruktur kommer att utformas är inte helt fastställt, det arbetet kommer att pågå fram till byggstart.

Grönska är viktigt för området och den 30 meter breda trädridån mellan arenaområdet och Sanna Allé kommer att sparas. Ambitionen är att spara träd även på övriga området där det är möjligt. Under våren 2020 kommer vi att avverka träd där arenorna ska stå.

Konstnärlig gestaltning 

Karlstad kommuns råd för konstnärlig gestaltning har tilldelat Sannafältets sportcenter en konstbudget på 6,5 miljoner kronor. Rådet ser gärna att det konstnärliga verket matchar sportcentrets storskalighet och att det blir ett alster av landsmärkeskaraktär.

Tidplan

Våren 2020 Avverkning av träd och infrastruktur börjar byggas.
Hösten 2020 Konstgräsplanen och inomhusarenan börjar byggas.
Våren 2021 Konstgräsplanen klar
Sommaren 2021 Utomhusarenan börjar byggas
Hösten 2021 Inomhusarenan klar
Senare delen av hösten 2022 Utomhusarenan klar
Kastplanen kommer att byggas någon gång under denna tidsperiod.

Illustration där en arena skymtar bakom en skogsridå.

Aktuellt

Sannafältet drönarbild 2020

Pålning på Sannafältet startar vecka 45

Vi planerar att påbörja byggnationen av våra nya arenor den 3 november. För att skapa en stabil grund att stå på för de nya byggnaderna behöver vi inleda med pålningsarbeten på Sannafältet.

Siluett över Karlstad

Tillfällig byggtrafik på Sanna allé

Entreprenören som arbetar på Infanterigatan har fått tillåtelse att använda Sanna allé för byggtrafik tillfälligt under några veckor.

Karta som visar att motorfordon leds om via Råtorpsvägen.

Trafik leds om när Infanterigatan breddas

Markförberedelserna pågår för fullt inför byggandet av de nya arenorna. Med start vecka 43 ska Infanterigatan breddas och vägrefugen flyttas, vilket innebär att infarten mot Sanna allé leds om tillfälligt.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation av ett sportcenter som består av flera arenor.

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Vem bygger?

Karlstads kommun. Entreprenör för byggprojektet är Byggdialog. Entreprenör för infrastrukturen är NCC.

Kommunens kontaktpersoner

Marcus Ekholm, projektledare arenaprojektet
Sixten Westlund, projektledare bygg
Mikael Lundh, projektledare infrastruktur

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.