Sandbäcken - Solstadens sportcenter

Byggnation pågår

På Solstadens sportcenter byggs en kastplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en konstgräsplan. Konstgräsplanen stod klar under 2021 och såväl inomhusarena som utomhusarena står klara under 2022.

Många idrotter samlade

På området har utgångspunkten varit samverkan mellan de olika ytorna för att skapa ett effektivt utnyttjat sportområde och en social mötesplats för aktiva, motionärer och åskådare. Här byggs nu en konstgräsplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en kastplan. Sedan tidigare finns friskvårdsanläggningen Friskis&Svettis på området och strax intill ligger naturområdet I2-skogen och Norra fältet som är en evenemangsyta och som också kan utnyttjas till parkering vid större evenemang.

Gestaltning med trä och grönska

Förslaget är att trä används både för stomme och delar av ytskikt på utomhusarenan och inomhusarenan. De kommer enligt förslaget att ha en stomme av trä liksom träpanel på delar av byggnaden. Grönska är viktigt för området och den 30 meter breda trädridån mellan arenaområdet och Sanna Allé kommer att sparas. 

Konstverket Roadrunner ska smycka området

Konstverket Roadrunner blir nästan sex meter högt och elva meter brett och ska sitta vid infarten till Solstadens sportcenter, intill Infanterigatan. Det är Karlstad kommuns råd för konstnärlig gestaltning som valt ut konsverket av det Berlinbaserade konstnärskollektivet inges idee som har ritat det lekfulla konstverket Roadrunner. Målet var att alstret skulle matcha sportcentrets storskalighet och att bli ett alster av landsmärkeskaraktär. Du hittar en bild av Roadrunner i bildspelet nedanför.

Illustration där en arena skymtar bakom en skogsridå.

Tidplan

Våren 2020 Avverkning av träd och infrastruktur börjar byggas.
Hösten 2020 Konstgräsplanen och inomhusarenan börjar byggas.
Våren 2021 Utomhusarenan börjar byggas.
Hösten 2021 Konstgräsplanen klar.
April 2022 Inomhusarenan klar.
September 2022 Utomhusarenan klar.

Kastplanen kommer att byggas någon gång under denna tidsperiod.

Webbkamera 

Byggdialog har satt upp en webbkamera med utsikt över bygget. Bilden uppdateras var femte minut.

Här kan du se webbkameran som visar hur det ser ut på byggarbetsplatsen just nu.

Aktuellt

Ljudtest på Sannafältet vecka 34 och 35

Kommunen kommer att orsaka lite oväsen på Sannafältet vecka 34 och 35 när arenaområdets nya ljudanläggning och larmsystem testas.

Siluett över Karlstad

Arbeten på arenaområdet vecka 33

I slutet av vecka 33 ska vägen justeras på arenaområdet, vid utomhusarenan Sola arena.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation av ett sportcenter som består av flera arenor.

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Vem bygger?

Karlstads kommun. Entreprenör för byggprojektet är Byggdialog. Entreprenör för infrastrukturen är NCC.

Kommunens kontaktpersoner

Marcus Ekholm, projektledare arenaprojektet
Fredrik Björkman, förvaltare
Mikael Lundh, projektledare infrastruktur

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.