Sandbäcken - Sannafältets sportcenter

Byggnation pågår

Vid Sannafältet planerar vi för en kastplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en konstgräsplan. Förberedelserna för att bygga infrastruktur på området är igång och planen är att börja bygga konstgräsplanen och inomhusarenan i början av hösten 2020.

Många idrotter samlade

På Sannafältet har utgångspunkten varit samverkan mellan de olika ytorna för att skapa ett effektivt utnyttjat sportområde och en social mötesplats för aktiva, motionärer och åskådare. Här byggs nu en konstgräsplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en kastplan. Sedan tidigare finns friskvårdsanläggningen Friskis&Svettis på området och strax intill ligger naturområdet I2-skogen och Norra fältet som är en evenemangsyta och som också kan utnyttjas till parkering vid större evenemang.

Gestaltning med trä och grönska

Förslaget är att trä används både för stomme och delar av ytskikt på utomhusarenan och inomhusarenan. De kommer enligt förslaget att ha en stomme av trä liksom träpanel på delar av byggnaden. Exakt hur byggnader och infrastruktur kommer att utformas är inte helt fastställt, det arbetet kommer att pågå fram till byggstart.

Grönska är viktigt för området och den 30 meter breda trädridån mellan arenaområdet och Sanna Allé kommer att sparas. Ambitionen är att spara träd även på övriga området där det är möjligt. Under våren 2020 kommer vi att avverka träd där arenorna ska stå.

Konstnärlig gestaltning 

Karlstad kommuns råd för konstnärlig gestaltning har tilldelat Sannafältets sportcenter en konstbudget på 6,5 miljoner kronor. Rådet ser gärna att det konstnärliga verket matchar sportcentrets storskalighet och att det blir ett alster av landsmärkeskaraktär.

Tidplan

Våren 2020 Avverkning av träd och infrastruktur börjar byggas.
Hösten 2020 Konstgräsplanen och inomhusarenan börjar byggas.
Våren 2021 Konstgräsplanen klar
Sommaren 2021 Utomhusarenan börjar byggas
Hösten 2021 Inomhusarenan klar
Senare delen av hösten 2022 Utomhusarenan klar
Kastplanen kommer att byggas någon gång under denna tidsperiod.

Ett bildmontagen där nya arenor syns bakom träd

Aktuellt

Sannafältet stängsel

Trädavverkning startar vecka 12

Den 18 mars startar arbetet med trädavverkning på Sannafältet. Var uppmärksam om du befinner dig i området och håll avstånd till arbetet.

Sanna arena beskuren

Förberedelserna för framtidens arenor har börjat

Nu börjar arbetet med markförberedelser inför bygget av framtidens arenor. Från och med nästa vecka ska arenaområdet stängslas in och under våren ska träd tas ner.

Karta Sanna allé arenaprojektet

Förberedelser på Sannafältet

Nu börjar de första förberedelserna inför framtidens arenor på Sannafältet. En etableringsyta ska förberedas med start vecka 51. Två mindre vägsträckor leds om på grund av byggtrafik. 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation av ett sportcenter som består av flera arenor.

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Vem bygger?

Karlstads kommun, entreprenör är Byggdialog

Kommunens kontaktpersoner

Marcus Ekholm, projektledare arenaprojektet
Sixten Westlund, projektledare bygg
Mikael Lundh, projektledare infrastruktur

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.