Sandbäcken - Tingvalla isstadion blir en inomhusarena

Byggnation pågår

Planen är att omvandla Tingvalla isstadion från en utomhusarena till en inomhusarena med plats för alla typer av isidrotter. Här kommer finnas plats för bandy, konståkning, skridsko, ishockey och allmänhetens åkning. Det kommer också finnas omklädningsrum, föreningsytor och kafé. Planerad byggstart är våren 2021.

Utomhus blir inomhus

Den nuvarande Tingvalla isstadion har Sveriges största isyta utomhus. Vi bygger om den till en modern inomhusarena med tre isytor och gemensamma föreningsytor, kaféytor och läktare.

Tre isytor

Tingvalla isstadion kommer att bestå av tre isytor - en bandyplan och två isrinkar. Mellanväggen mellan isytorna kan tas bort om skridskotävlingar på 400 meters skridskobana ska arrangeras.

Fakta om Tingvalla isstadion

  • 1500 åskådare kan stå på ståplatsläktaren längs bandyplanens långsida.
  • 12 meters frihöjd är det till taket över bandyplanen.
  • 100 sittande finns plats för i kaféet.
  • Kafé och läktare till isrinkarna kommer finnas på plan 2.
  • Taket förbereds för att kunna montera solceller.

Tidplan

Tingvalla isstadion planeras börja byggas våren 2021 och stå klar hösten 2022. Byggnationen kommer pågå under mars till oktober dessa år för att verksamheten ska kunna pågå under vintersäsongen. 

Framtidens arenor

Projektet är en del i en större satsning på nya arenor i Karlstad.

Läs om planerna, de olika arenorna och deras placeringar runt om i Karlstad.

Vy över ombyggda Tingvalla isstadion dagtid. Vy över ombyggda Tingvalla isstadion belyst kvällstid.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ombyggnad av nuvarande Tingvalla isstadion.

Vem bygger?

Karlstads kommun. Entreprenören som bygger är NCC.

Markägare

Karlstads kommun.

Kommunens kontaktperson

Micael Johansson, projektledare bygg

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.