Tingvalla isstadion - påbyggnad

Ska utredas

På Tingvallaområdet finns sedan tidigare en curling- och skatehall samt en arena för innebandy bestående av tre fullstora planer. På området finns även sedan tidigare Tingvalla isstadion som har Sveriges största utomhus isyta. Som en del av arenautvecklingen finns ambitionen att bygga en överbyggnad av Tingvalla isstadion. Anläggningen ska inrymma omklädningsrum, föreningsytor och enklare kafé.

Kommunen har tidigare gjort en utredning där behovet av nya arenor presenterades och nu arbetas det med att ta fram ett beslutsunderlag för hur den utvecklingen kan se ut. Samnyttjande och maximalt nyttjande är ledord för alla arenor.

Läs om planerna, de olika arenorna och deras placeringar runt om i Karlstad.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Påbyggnad av nuvarande Tingvalla isstadion.

Vem bygger?

Inte klart ännu.

Markägare

Karlstads kommun.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.