Sandbäcken - utomhusarena för friidrott och bollsporter

Klar

På utomhusarenan Sola Arena kommer friidrott att samsas med fotboll och amerikansk fotboll. Arenan kommer att ersätta nuvarande Tingvalla IP och kommer invigas i början av hösten 2022.

Uppvärmd gräsplan

Innerplanen på utomhusarenan kommer att anläggas med hybridgräs. Planen kommer vara uppvärmd och kunna användas en stor del av året.

Fakta om utomhusarenan

  • 4000 åskådare totalt kan vistas på arenan.
  • 1500 åskådare kan sitta på den stora läktaren.
  • Läktaren kommer bland annat innehålla ytor för media, publika toaletter, förråd och sex omklädningsrum.
  • Fyra av omklädningsrummen är omställningsbara. De kan öppnas upp och bli två stora omklädningsrum med plats för 50 personer i varje rum.
  • Uppvärmd plan med hybridgräs.

Tidplan

Utomhusarenan började byggas sommaren 2021 och står klar i september 2022.

Solstadens sportcenter

Sola arena är en del av Solstadens sportcenter. Läs mer om Solstadens sportcenter här.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation av en utomhusarena

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Vem bygger?

Karlstads kommun, Byggdialog är entreprenör.

Kommunens kontaktperson

Fredrik Björkman, förvaltare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.