Sandbäcken - utomhusarena för friidrott och bollsporter

Planerad

På Sannafältets utomhusarena kommer friidrott att samsas med fotboll och amerikansk fotboll. Arenan kommer att ersätta nuvarande Tingvalla IP och planeras börja byggas sommaren 2021.

Uppvärmd gräsplan

Innerplanen på utomhusarenan kommer att anläggas med naturgräs. Planen kommer vara uppvärmd och kunna användas en stor del av året.

Fakta om utomhusarenan

  • 4000 åskådare totalt kan vistas på arenan.
  • 1500 åskådare kan sitta på den stora läktaren.
  • Läktaren kommer bland annat innehålla ytor för media, publika toaletter, förråd och sex omklädningsrum.
  • Fyra av omklädningsrummen är omställningsbara. De kan öppnas upp och bli två stora omklädningsrum med plats för 50 personer i varje rum.
  • Uppvärmd plan med hybridgräs.

Tidplan

Utomhusarenan planeras börja byggas sommaren 2021 och stå klar under senare delen av hösten 2022.

Sannafältets sportcenter

Inomhusarenan är en del av Sannafältets sportcenter. Läs mer om Sannafältets sportcenter här.

Titta in på Sannafältets sportcenter

Via länken nedan kan du redan nu kliva in och se dig omkring på Sannafältets sportcenter. Du får både en överblick över hela området ovanifrån och flera vyer från marknivå där du kan se dig omkring. Förhoppningen är att både du som idrottsutövare och besökare ska få en känsla för hur Sannafältets sportcenter kan se ut när det planeras vara klart, i slutet av 2022. Zooma och rotera i bilderna.

karlstad.se/sannavr

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation av en utomhusarena

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Vem bygger?

Karlstads kommun, Byggdialog är entreprenör.

Kommunens kontaktperson

Sixten Westlund, projektledare bygg

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.