Ett levande centrum

Karlstads centrum är en viktig del av Karlstad och kommunen arbetar hela tiden tillsammans med olika aktörer för att utveckla centrum och göra det ännu mer trivsamt och levande. De närmaste 15 åren kommer mycket att hända i Karlstads centrum och en del som kommer påverka utvecklingen av centrum mycket är det resecentrum som ska byggas vid Karlstad C.

Till grund för utvecklingen i Karlstads centrum ligger arbetet med en stadsdelsvision för centrala Karlstad. Visionen kommer troligen att kunna fastställas runt sommaren 2017. Läs mer om stadsdelsvisionen och de andra projekten som pågår och planeras i Karlstads centrum.