Färjestad ridklubb - ombyggnad och tillbyggnad

Planerad

Färjestads ridklubb ska byggas om och byggas till. Projektet förväntas vara klart sommaren 2021.

Färjestads ridklubbs byggnader är i dåligt skick och antalet utövande i ridklubben har ökat, vilket innebär att anläggningen uppnått maxkapacitet. Kommunfullmäktige tog i juni 2018 beslut om att bevilja pengar för en och om- och tillbyggnad av Färjestads ridklubb.

Stall, ridhus och hagar

Färjestads ridklubb ska därför byggas om och byggas till. Det blir nya stall, nytt ridhus, nya personalutrymmen och hagarna ska dräneras och stärkas upp.

Byggstart 2020

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska nu handla upp en entreprenör för projektet. Preliminär byggstart beräknas till sommaren 2020 och hela projektet beräknas vara klart sommaren 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Om- och tillbyggnad.

Vem bygger?

Karlstads kommun ska upphandla en entreprenör.

Markägare

Karlstads kommun.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00

E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.