Färjestad ridklubb - ombyggnad och tillbyggnad

Byggnation pågår

Färjestads ridklubb ska byggas om och byggas till. Projektet förväntas vara klart i slutet av 2022.

Färjestads ridklubb är i behov att växa och rusta upp slitna lokaler. Kommunfullmäktige tog i juni 2018 beslut om att bevilja pengar för en och om- och tillbyggnad av Färjestads ridklubb.

Med start i början av 2021 ska ridanläggningen rustas upp och byggas ut för att möta den växande klubbens behov. Det blir ett nytt ridhus, nytt stall, ny servicebyggnad. Delar av de gamla stallarna ska rivas.

Nya tekniska lösningar

Stallet dimensioneras för 40 hästar och får automatiserade lösningar för både mockning och utfodring. Det ska byggas ett helt nytt uppvärmt ridhus med läktare. En uppsittarplats för funktionshindrade ska byggas. En ny servicebyggnad byggs i två plan med café, kontor, lektionssalar, klubbrum, omklädningsrum och toaletter. Befintliga hagar har försetts med nya staket och dränerats. En helt ny uteridbana med belysning har även anlagts under hösten 2020. 

Förbättrade trafikflöden

För att förbättra flödet på anläggningen så kommer biltrafik till ridklubben att ledas till en ny parkeringsyta längre upp längs Fallängsvägen. Den befintliga parkeringen söder om ridhuset kommer att vara kvar. Här kommer även hästtransporter och lastbilar att ledas vilket innebär att det inte kommer vara någon korsande trafik mellan transporter och hästar.

Klart 2022

Arbetet med paddockar och hagar påbörjades under 2020 och byggnationen startar i början av 2021. Hela projektet beräknas vara klart i slutet av 2022.

Skissen visar hur nya Färjestads ridklubb kommer att se ut när projektet är klart.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Om- och tillbyggnad.

Vem bygger?

Karlstads kommun. Entreprenören som bygger är Novab.

Markägare

Karlstads kommun.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00

E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.