Jakobsberg - en ny Jakobsbergsbro

Ska utredas

Karlstads kommun utreder tillsammans med Hammarö kommun möjligheten att att ersätta den nuvarande Jakobsbergsbron med en ny och en ny anslutning till Hammaröleden. Jakobsbergsbron är en del av den planerade Södra förbindelsen.

Jakobsbergsbron är en viktig förbindelse mellan Karlstads kommun och Hammarö kommun och till Centralsjukhuset. Den nuvarande Jakobsbergsbron är gammal och behöver ersättas.

Området runtomkring Jakobsbergsbron är ett Natura 2000-område vilket ställer högre krav på planering och tillstånd innan en ny bro kan byggas. Eftersom bron och tillhörande väg är tänkt att ansluta mot Hammaröleden som är en statlig väg pågår också dialog med Trafikverket och Region Värmland.

Vad som händer med den nuvarande bron när en ny står klar är ännu inte bestämt.

Tidplan

Karlstads kommun, Hammarö kommun, Trafikverket och Region Värmland arbetar tillsammans för att ta fram ett avtal för den nya bron och ny väganslutning. Miljötillstånd kan komma att påverka tidsplanen för när bron kan byggas men vår förhoppning är att bron kan stå klar till 2026.

Läs mer om Södra förbindelsen här. 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt, byggnation av ny bro

Vem bygger?

Karlstads kommun och Hammarö kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.