Jakobsberg - en grön stadsdel för en hållbar framtid

Planerad

En ny stadsdel med cirka 4000 bostäder, service, handel, skola och förskolor, torg liksom parker, natur och rekreationsområden. Det kommer bli en grön stadsdel med förutsättningar för mindre påverkan på miljön än andra stadsdelar. Det här är kommunens förslag till utveckling av området på och intill Karlstads före detta flygplats.

En grön stadsdel

Jakobsberg kommer ha sex nya parker, 15 hektar ängsmark och ligger i anslutning till naturområdena Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen. Växter och djur har utrymme att frodas och grodor har till exempel en särskild passage mellan Jakobsberg och Mariebergsskogen.

Mobilitetscenter kommer att samla busshållplatser, cykel- och bilpooler och parkeringsplatser så att det blir lätt att resa grönt. I den här stadsdelen skapar vi även förutsättningar för återbruk, att grannar kan dela verktyg och fordon och ha mindre påverkan på miljön än andra stadsdelar.

En rik fritid

Jakobsberg är en stadsdel full av liv där det är enkelt och trivsamt att leva och bo. Det är nära till allt och stadsdelen är rik på mötesplatser med skiftande karaktärer. Det grönskande området där vatten alltid finns nära och inbjuder till lek och samvaro. Det finns flera torg, butiker och restauranger. Du kan spela golf, lägga till med båten, leka med barnen på lekplatser eller vara på idrottsplatsen på gamla landningsbanan.

Bo och leva hela livet

På Jakobsberg kommer det finnas cirka 4000 bostäder, och rymma ungefär lika många personer som hela Herrhagen och Haga tillsammans. Det kommer finnas allt från lägenheter till radhus och villor. Du kan gå från studentlyan till familjebostaden till seniorboendet utan att lämna Jakobsberg. Det kommer finnas en grundskola och minst fem förskolor för att dina barn alltid ska ha nära till skolan.

Olika delprojekt

Nedan ser ni olika delar/projekt som planeras/pågår för att bygga Jakobsberg. Karlstads kommun ansvarar för att göra detaljplaner som bestämmer hur marken får användas och vad som får byggas. Kommunen bygger även infrastrukturen och grundskolan. Privata bostäder byggs av privata företag. 

Tidplan

Etapp 1 (vid Rosenborgsgatan söder om Mariebergs IP):

  • HSB river Valmets gamla lokaler sommaren 2019
  • Infrastruktur börjar byggas hösten 2019
  • Förskola börjar byggas våren 2020
  • HSB bygger bostäder våren 2020
  • Övriga bostadsprojekt är inte tidssatta

Etapp 2 (gamla flygfältet):

  • Granskning av detaljplan hösten 2020
  • Därefter väntar antagande men det är inte tidsatt.
  • Efter att detaljplan får laga kraft kommer projektering av infrastruktur börja.

Jakobsberg i 3D

Här kan du klicka dig runt området och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Här kommer du till 3D-modellen av Jakobsberg

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.