Jakobsberg - flytta hit

Det ska byggas runt 4000 bostäder på Jakobsberg. Här hittar du de företag som ska bygga bostäderna. Ta kontakt med någon av dessa företag ifall du är intresserad av att flytta till Jakobsberg.

Etapp ett

Siffran anger boendets placering på området i bilden nedan. Klicka på företagets namn för att komma till deras webbplats. 

 1. Svenska studenthus AB, hyresrätter
 2. Offentliga Hus i Norden AB
 3. Wermlands Invest AB, hyresrätter
 4. Karlstads kommun, förskola
 5. HSB, bostadsrätter
 6. Karlstads bostads AB, hyresrätter
 7. HSB, bostadsrätter
 8. HSB, bostadsrätter
 9. Karlstads bostads AB, hyresrätter
 10. Wermlands Invest AB, radhus
 11. Karlstads kommun äger marken. Än är det inte klart vem som får bygga där. 

Siffrorna är bara till för att visa placering. Siffrorna visar inte i vilken ordning husen kommer att byggas. 

Eftersom detaljplanen för etapp två inte är klar än är det för tidigt att säga vem som kommer att bygga var i den delen av Jakobsberg. Vi kommer att uppdatera den här sidan när det är klart.  

Karta med siffror