Jakobsberg - Södra förbindelsen

Ska utredas

Karlstads kommun planerar för en södra förbindelse som ska avlasta trafiken genom centrum. En södra förbindelse omfattar nya broar, vägar och anslutningar till det nya planerade bostadsområdet Jakobsberg. 

Nya vägar och broar

Södra förbindelsen är tänkt att sträcka sig mellan Ullebergsleden i väster och Hammaröleden i öster. Planerna omfattar två nya broar - en ny Kartbergsbro och en ny Jakobsbergsbro. En ny cirkulationsplats planeras vid Kartberget för att ansluta befintlig infrastruktur till den nya Kartbergsbron. 

Genom den nya stadsdelen Jakobsberg planerar vi för en väg som bland annat binder ihop de två broarna. Trafiken på huvudgatan igenom Jakobsberg är tänkt att begränsas till 40-50 km/h för att skapa trevliga och säkra boendemiljöer intill huvudleden. Med den här lösningen har vi möjlighet att både skapa en attraktiv stadsdel nära centrum och samtidigt avlasta högt belastade trafikleder som skapar köer på andra delar i Karlstad.

Läs mer om respektive delprojekt för Södra förbindelsen här nedanför. På sidan om Jakobsberg etapp 2 kan du läsa mer om planerna på huvudgatan genom Jakobsberg. 

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.