Karlstadsstråket -  en snabbusslinje från Rud till centrum

Pågående

Det ska vara enkelt för dig som pendlar eller jobbar inne i centrum att ta dig till stan. Med den nya snabbusslinjen blir det smidigare att ta sig till stadskärnan och det kommer vara täta turer. Vi får också en attraktivare stadsmiljö i Karlstad med tystare bussar. Snabbusslinjen har börjat byggas nu under våren 2018 och står klar i slutet av året. 

Aktuellt i Karlstadsstråket

Illustration elbussar i stadssiluett

Delar av Tingvallagatan och Nygatan stängs av för trafik

Veckan efter påsk drar arbetet med snabbusslinjen Karlstadsstråket igång ordentligt på flera platser. Det innebär att vi behöver stänga av ett par gator för trafik samt några parkeringsplatser.

Politiska majoriteten framför elbuss

Nu är bygget av en snabbusslinje igång

Idag drog arbetet med att bygga en snabbusslinje genom Karlstad igång. En elbuss provkörde passagen som kommer bli en snabb väg för bussen från Tingvallagatan ut på Östra Torggatan.

Filmen om Karlstadsstråket

Följ med på en högtflygande resa längs snabbusslinjen Karlstadsstråket - från Rud till Karlstads centrum.

Klicka på filmen intill.

Byggnationen pågår för fullt

Under april påbörjades arbetet med den nya snabbusslinjen i centrala Karlstad och Haga. Arbetet pågår på följande platser:

  • Tingvallagatan, från Östra Torggatan till Södra Kyrkogatan
  • Längs Kungsgatan
  • Nygatan mot stenbron
  • Hagatorget

I början av maj fortsätter arbetet på ytterligare två platser:

  • Sundsta torg, här ska refuger tas bort för att så småningom räta ut Rudsvägen mot stenbron.
  • Rudsmotet, inledningsvis spränger vi bort lite berg här för att göra plats för en ny trafiklösning vid motet.

Karlstadsstråket kommer att byggas i sin helhet under 2018 och byggnationen kommer att pågå på flera ställen längs sträckan samtidigt. Det är mycket som ska hända under en relativt kort tid och på flera platser längs stråket kommer framkomligheten vara mycket begränsad under en tid. I Haga till exempel kommer vi att byta bron över Pråmkanalen.

Från Rud till Karlstads centrum

Första etappen av snabbusslinjen sträcker sig från bytespunkten för buss vid väg 63 på Rud och till Karlstads centrum. Från bytespunkten på Rud kommer bussen passera via Rudsskolan till Nobelplan och det planerade Sundsta torg. Efter att ha passarat stenbron går bussen via Haga torg, upp förbi Tingvallagymnasiet och till Stora torget. När resecentrum står klart kommer stråket även att gå dit.

Karta över förändringar längs Karlstadsstråket

Längs Karlstadsstråket är det många som bor, arbetar och går i skolan vilket gör att det är många som kommer att kunna ta del av satsningen och enkelt kunna ta sig till Karlstads centrum. Den totala kostnaden för Karlstadsstråket är 140 miljoner kronor, varav kommunen står för halva kostnaden och andra halvan betalas med statligt stöd.

Hållbart resande

När staden utvecklas prioriterar Karlstads kommun gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik. En snabbusslinje genom staden bidrar till mer hållbart resande och till den pågående stadsutvecklingen. Karlstadsstråket är den första etappen i en större satsning på en snabbusslinje från Bergvik i väster till Välsviken i öster.

Förutom att det blir enklare att resa kollektivt, med exempelvis tätare turer, blir resorna dessutom miljömässigt ännu bättre med de elbussar som kommer att trafikera stråket. Elbussarna gör också att stadsmiljön kommer att bli trivsammare eftersom elbussarna som går längs stråket är betydligt tystare.

Mer information i nyhetsbrev

Vill du få kontinuerlig information om arbetet kring Karlstadsstråket? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här. Tidigare nummer av nyhetsbrevet hittar du längre upp på den här sidan.

Tidplan

December 2017-mars 2018

Vi började med att byta ut vatten- och avloppsledningar i Haga, från Östra Kanalgatan, genom Hagatorget och upp till korsningen Nygatan-Åttkantsgatan.

Januari-mars 2018

Vi bytte ut vatten- och dagvattenledningarna längs Eneströmsgatan till Tingvallagatan 1A-1C.

April 2018

Karlstadsstråket börjar byggas. Byggnationen kommer att pågå på flera ställen längs sträckan samtidigt, men starten i början av april kommer att ske i centrum och Haga.

December 2018

Karlstadsstråket är färdigbyggt och du kan börja åka med de nya snabbussarna.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastruktursprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.