Karlstadsstråket -  en snabbusslinje från Rud till centrum

Klar

Med den nya snabbusslinjen är det smidigare att ta sig till stadskärnan och det är täta turer. Det är enkelt för dig som pendlar eller jobbar inne i centrum att ta dig till stan. Vi får också en attraktivare stadsmiljö i Karlstad med tystare bussar. Snabbusslinjen invigdes i december 2018. 

Aktuellt i Karlstadsstråket

Hagatorget

Nu återinviger vi Haga!

Lördag den 1 juni klockan 11-13 återinviger vi Haga. Vi startar med en invigning på Hagatorget och sedan bjuds vi på dans, musik, ansiktsmålning och fika. Kom gärna och gå tipspromenad och byt böcker inför semestern.

Skiss över hur Hagatorget ska se ut med nya träd.

Så kommer Hagatorget att se ut

Nu är det snart dags att göra klart Hagatorget. Så fort värmen kommer på allvar så ska vi möblera torget och plantera träd och andra växter.

Hagabron

Nu släpps trafiken i Haga på

Nu är det klart! Hagabron är besiktad och all sten på Östra Kanalgatan är på plats så under förmiddagen måndag 19 november öppnar allt och trafiken kan gå som vanligt i området igen. Du som går och cyklar har fått ett nytt fint stråk att åka på genom Haga. Alla skyltar är ännu inte på plats utan de kommer vi sätta upp den närmaste tiden.

Byggnationen är klar

Karlstadsstråket har byggts under 2018 och byggnationen har pågått på flera ställen längs sträckan samtidigt. Nu är byggnationen klar och den nya snabbusslinjen började trafikera sträckan den 9 december.

På de här platserna har vi arbetat med Karlstadsstråket:

  • Tingvallagatan, från Östra Torggatan till Eneströmsgatan
  • Längs Kungsgatan
  • Hagabron byts ut
  • Nygatan mot stenbron
  • Hagatorget
  • Rudsvägen - framförallt med nya hållplatsen vid Coop.
  • Rudsmotet - vi gör en ny trafiklösning och renoverar bron över E18
  • Nobelrondellen
  • Rud vid Rudsskolan och Nobelgymnasiet

Träd och växer till våren

Några delar återstår trots allt att göra längs stråket, som inte påverkar själva snabbusslinjen. Träd och andra växer som ska planteras måste göras till våren när det blir tillräckligt varmt igen. Detta gäller på Hagatorget, den nya fickparken vid Götgatan i Haga och i de så kallade raingardens vi byggt i och runt Haga. Då monterar vi även de möbler som kommer att pryda Hagatorget och Götgatans fickpark.

Filmen om Karlstadsstråket

Följ med på en högtflygande resa längs snabbusslinjen Karlstadsstråket - från Rud till Karlstads centrum.

Klicka på filmen intill.

Från Rud till Karlstads centrum

Första etappen av snabbusslinjen sträcker sig från bytespunkten för buss vid väg 63 på Rud och till Karlstads centrum. Från bytespunkten på Rud kommer bussen passera via Rudsskolan till Nobelplan och det planerade Sundsta torg. Efter att ha passarat stenbron går bussen via Haga torg, upp förbi Tingvallagymnasiet och till Stora torget. När resecentrum står klart kommer stråket även att gå dit.

Karta över förändringar längs Karlstadsstråket

Längs Karlstadsstråket är det många som bor, arbetar och går i skolan vilket gör att det är många som kommer att kunna ta del av satsningen och enkelt kunna ta sig till Karlstads centrum. Den totala kostnaden för Karlstadsstråket är 140 miljoner kronor, varav kommunen står för halva kostnaden och andra halvan betalas med statligt stöd.

Hållbart resande

När staden utvecklas prioriterar Karlstads kommun gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik. En snabbusslinje genom staden bidrar till mer hållbart resande och till den pågående stadsutvecklingen. Karlstadsstråket är den första etappen i en större satsning på en snabbusslinje från Bergvik i väster till Välsviken i öster.

Förutom att det blir enklare att resa kollektivt, med exempelvis tätare turer, blir resorna dessutom miljömässigt ännu bättre med de elbussar som kommer att trafikera stråket. Elbussarna gör också att stadsmiljön kommer att bli trivsammare eftersom elbussarna som går längs stråket är betydligt tystare.

Tidplan

December 2017-mars 2018

Vi började med att byta ut vatten- och avloppsledningar i Haga, från Östra Kanalgatan, genom Hagatorget och upp till korsningen Nygatan-Åttkantsgatan.

Januari-mars 2018

Vi bytte ut vatten- och dagvattenledningarna längs Eneströmsgatan till Tingvallagatan 1A-1C.

April 2018

Karlstadsstråket börjar byggas. Byggnationen kommer att pågå på flera ställen längs sträckan samtidigt, men starten i början av april kommer att ske i centrum och Haga.

December 2018

Karlstadsstråket är färdigbyggt och du kan börja åka med de nya snabbussarna.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastruktursprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.