Karlstadsstråket -  en snabbusslinje från Rud till centrum

Pågående

Det ska vara enkelt för dig som pendlar eller jobbar inne i centrum att ta dig till stan. Med den nya snabbusslinjen blir det smidigare att ta sig till stadskärnan och det kommer vara täta turer. Vi får också en attraktivare stadsmiljö i Karlstad med tystare bussar. Snabbusslinjen börjar byggas i början av 2018 och står klar i slutet av året. 

Filmen om Karlstadsstråket

Följ med på en högtflygande resa längs snabbusslinjen Karlstadsstråket - från Rud till Karlstads centrum.

Klicka på filmen intill.

Från Rud till Karlstads centrum

Första etappen av snabbusslinjen sträcker sig från bytespunkten för buss vid väg 63 på Rud och till Karlstads centrum. Från bytespunkten på Rud kommer bussen passera via Rudsskolan till Nobelplan och det planerade Sundsta torg. Efter att ha passarat stenbron går bussen via Haga torg, upp förbi Tingvallagymnasiet och till Stora torget. När resecentrum står klart kommer stråket även att gå dit. Se Karlstadsstråket utritat på en karta i en pdf-fil.

Längs Karlstadsstråket är det många som bor, arbetar och går i skolan vilket gör att det är många som kommer att kunna ta del av satsningen och enkelt kunna ta sig till Karlstads centrum. Den totala kostnaden för Karlstadsstråket är 140 miljoner kronor, varav kommunen står för halva kostnaden och andra halvan betalas med statligt stöd.

Hållbart resande

När staden utvecklas prioriterar Karlstads kommun gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik. En snabbusslinje genom staden bidrar till mer hållbart resande och till den pågående stadsutvecklingen. Karlstadsstråket är den första etappen i en större satsning på en snabbusslinje från Bergvik i väster till Välsviken i öster.

Förutom att det blir enklare att resa kollektivt, med exempelvis tätare turer, blir resorna dessutom miljömässigt ännu bättre med de elbussar som kommer att trafikera stråket. Elbussarna gör också att stadsmiljön kommer att bli trivsammare eftersom elbussarna som går längs stråket är betydligt tystare.

Byggstart närmar sig

Karlstadsstråket kommer att byggas i sin helhet under 2018 och byggnationen kommer att pågå på flera ställen längs sträckan samtidigt. Det är mycket som ska hända under en relativt kort tid och på flera platser längs stråket kommer framkomligheten vara mycket begränsad under en tid. I Haga till exempel kommer vi att byta bron över Pråmkanalen och redan i början av december börjar vi byta ut vatten- och avloppsledningar här. Även längs Eneströmsgatan till Tingvallagatn 1A-1D byter vi vatten- och dagvattenledningar under januari-februari 2018.

Mer information om arbetet med vatten- och avloppsledningar i Haga hittar du här.

Mer information om arbetet med vatten- och dagvattenledningar längs Eneströmsgatan hittar du här.

Mer information i nyhetsbrev

Vill du få kontinuerlig information om arbetet kring Karlstadsstråket? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här. Tidigare nummer av nyhetsbrevet hittar du längre ner på den här sidan.

Tidplan

December 2017-mars 2018

Vi börjar byta ut vatten- och avloppsledningar i Haga, från Östra Kanalgatan, genom Hagatorget och upp till korsningen Nygatan-Åttkantsgatan.

Januari-mars 2018

Vi byter ut vatten- och dagvattenledningarna längs Eneströmsgatan till Tingvallagatan 1A-1C.

Mars 2018

Karlstadsstråket börjar byggas. Byggnationen kommer att pågå på flera ställen längs sträckan samtidigt, men starten i mars kommer att ske i centrum och Haga.

December 2018

Karlstadsstråket är färdigbyggt och du kan börja åka med de nya snabbussarna.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastruktursprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.