Karlstadsstråket -  en snabbusslinje från Välsviken till centrum

Planerad

Snabbusslinjen förlängs till Välsvikens station och gör det smidigare att ta sig från Karlstads universitet och Välsviken till centrum. Första delen av Karlstadsstråket, från Rud till centrum, stod klar i december 2018.

Snabbusslinjen Karlstadstråket gör det enkelt att resa kollektivt till centrum, skolor, arbetsplatser och handelsområden. Vi får också en attraktivare stadsmiljö i Karlstad med tystare elbussar. Första delen av snabbusslinjen stod klar 2018 och nästa steg är att bygga ut den till Välsviken. På sikt är tanken att snabbusslinjen ska gå från Välsviken i öst till Bergviks handelsområde i väst.

Från Välsviken station till centrum

Vi kommer att förlänga Karlstadstråket till Välsviken station och snabbusslinjen ska gå via Universitetet, Kronoparken, Lorensberg vidare till Ruds bytesstation och centrum. Om du klickar på bilden nedan får du den i ett större format.

Det här är samtliga hållplatser längs sträckan.

  • Välsviken station
  • Banvaktarvägen
  • Välsvikens handelsområde
  • Klarinettgatan
  • Karlstads Universitet
  • Kronoparkskyrkan
  • Granhult
  • Lorensberg
  • Mosserudsgatan
  • Kronoskogsgatan

Nya hållplatser och förtur till bussen

Busshållplatserna kommer byggas om och anpassas till elbussar och vid universitetet blir det en trevligare hållplatsmiljö med tillgänglighetsanpassningar. Vid korsningen Sommargatan/Edsgatevägen sätter vi upp trafiksignaler och där får bussen prioritet så den kan ta sig fram enklare. Vi flyttar även laddstationen från Rud till Välsviken.

Vi bygger en ny hållplats, Banvaktarvägen, och busshållplatserna Öjenäsgatan, Gaperudsgatan, och Elkroken tas bort. Resterande hållplatser byggs om i befintliga lägen.

Ny cykelväg på Lorensberg

Längs Fogdemyrsgatan bygger vi en ny gång- och cykelväg. Här är det i dagsläget en smal trottoar och vi har fått många önskemål om en säkrare cykelväg. Arbetet med den nya cykelvägen innebär att det tidvis kommer vara begränsad framkomlighet på sträckan.

Hållbart resande

När staden utvecklas prioriterar Karlstads kommun gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik. En snabbusslinje genom staden bidrar till mer hållbart resande och till den pågående stadsutvecklingen. Förutom att det blir enklare att resa kollektivt, med exempelvis tätare turer, blir resorna dessutom miljömässigt ännu bättre med de elbussar som kommer att trafikera stråket. Elbussarna gör också att stadsmiljön kommer att bli trivsammare eftersom elbussarna som går längs stråket är betydligt tystare.

Projektet delfinansieras till 50 procent genom ett bidrag av staten som heter stadsmiljöavtal. Statens syfte med stödet är bland annat att uppmuntra effektivare kollektivtrafik samt goda och hållbara stadsmiljöer.

Tidsplan

Tidplanen har blivit förskjuten. Tidpunkt för byggstart är ännu inte fastställd.

Film om Karlstadsstråkets första del

Följ med på en högtflygande resa längs snabbusslinjens första etapp från Rud till Karlstads centrum.

Klicka på filmen intill.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastruktursprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson

Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.