Lamberget - Engholmsbron byggs om

Byggnation pågår

För att klara av den tunga trafiken som går till Vänerhamn och Valmet behöver Engholsmbron mellan Tormestad och Lamberget byggas om. Bron som går via Husbyggaregatan stängs av för biltrafik, gående och cyklister i september 2021 och väntas stå klar i juni 2023.

Den befintliga Engholmsbron byggdes 1947 och är inte gjord för den tunga trafik som behöver gå där. Bron ska därför rivas och byggas om. I september 2021 börjar de förberedande arbetena och bron stängs av. Vi försöker se till att det ska gå att passera under bron med båt under båtsäsongen (1 maj till 31 oktober). 

Tidsplan

Den preliminära tidplanen ser ut som följer:

  • Rivning av befintlig vägbro, del av järnvägsbro samt spontning under perioden oktober 2021 – april 2022.
  • Byggnation ny bro under perioden oktober 2021 - juni 2023.
  • Flytt av fjärrvärmeledningar till nya bron, sommaren 2023.
  • Rivning av resterande delar av järnvägsbron under perioden oktober-november 2023. 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastruktur- rivning och nybyggnation av bro.

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.