Ny bytespunkt för kollektivtrafik

Klar

Mellan Rud och Lorensberg har Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket byggt en bytespunkt för att underlätta för resande mellan lokaltrafiken med Karlstadsbuss och länsbussar, Värmlandstrafik. Vid bytespunkten finns också en pendlarparkering.

Området ligger där riksväg 63 korsar Mossgatan, drygt 3 kilometer nordost om centrala Karlstad. Vid byggnationen så har vi lagt en ny avfartsramp från väg 63 till Mossgatan söder om den befintlig bron över Mossgatan. Mellan Mossgatan och Fogdemyrsgatan har vi byggt en pendlarparkering. Länstrafikens hållplatser har flyttats till mer trafiksäkra lägen vid pendlarparkeringen för norrgående trafik och i befintlig ramp för södergående trafik. Vi har även satt upp nya busshållplatser för lokaltrafiken på Mossgatan väster om väg 63. 

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för bytespunkt väg 63

Vem Bygger?

Trafikverket

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 19 januari 2016.