Orrholmen - ny förskola

Byggnation pågår

En ny förskola planeras på Orrholmen, på den tomt där Orrholmens förskola ligger idag. Den gamla förskolan ska rivas och ersättas av en ny modern förskola som utökas med två avdelningar. 

I takt med att staden förtäras och växer väljer allt fler barnfamiljer att bo centralt vilket medför ett ökat behov av centrumnära förskoleplatser. Orrholmens befintliga förskola består idag av sju avdelningar och har behov av större lokaler. Den befintliga byggnaden i ett plan är i dåligt skick. Därför ska den rivas och en helt ny byggnad i två plan byggas på platsen. Förskoleverksamheten kommer att flyttas till ersättningslokaler under byggtiden. 

Åtta avdelningar och mottagningskök 

Den nya förskolan kommer att innehålla åtta avdelningar och ett mottagningskök. Byggnadens totala yta blir omkring 1650 m2. Byggnaden ska uppföras i två våningsplan och förses med en träpanel. Trä kommer att användas i stora delar av konstruktion och ytterpanel. Förskolan får en kreativ och naturinspirerad utemiljö indelad i olika lekzoner. Inspiration till arkitektur och utemiljön kommer från vatten och sjönära liv. Huset kommer förses med solceller på tak. 

Tidsplan 

Förskolan beräknas stå klar i slutet av 2023.   

Aktuellt

Siluett över Karlstad

Helgarbeten vecka 38

Under helgen vecka 38, den 24-25 september, kommer arbeten pågå på Orrholmens förskola.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggprojekt.

Vem bygger

Karlstads kommun.

Markägare

Karlstads kommun.

Kontaktperson

Julia Alsterbo, projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.