Orrholmen - ny skola och idrottshall

Byggnation pågår

En ny skola och ny idrottshall ska byggas för att möta behovet av grundskoleplatser i stadsdelarna Orrholmen och Viken.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Karlstad växer och behovet av förskole- och grundskoleplatser i centrala Karlstad ökar. Orrholmsskolan ska rivas för att ge plats åt en större och mer modern skola för cirka 640 elever och en ny fristående idrottshall ska byggas intill skolan. 

Tre våningar som ska smälta in i omgivningen

Den nya skolan kommer att byggas i tre våningsplan och arkitekturen är framtagen för att smälta in i områdets övriga bebyggelse med en ljus tegelfasad. Det blir en sammanhängande utemiljö och skolgård mot den östra sidan mot vattnet i Tullholmsviken. Kapaciteten ökar från 150 elever till omkring 640 elever. Den nya skolan får ett helt nytt tillagningskök för 1000 portioner.

Det blir en ljus tegelfasad med plåtdetaljer och mot vattnet blir det fasad av målad betong i ljus kulör. Det skyddsrum som fanns i den befintliga skolan bevaras i den nya.

Bilden visar hur nya Orrholmsskolan kommer att se ut. Bild: Sweco.

Ny fullstor idrottshall

Den nya idrottshallen blir fullstor och kommer att placeras vid Orrholmens IP. Utformningen blir en standardhall liknande de hallar som byggts i kommunen de senaste åren. Kvällar och helger kan hallen användas av föreningslivet. En anslutande väg till hallen kommer att byggas.

Följ bygget via webbkamera

Här kan du följa projektet i realtid via webbkamera.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 5 januari 2021.
  • Bygglov beviljades 24 augusti 2022.
  • Planerad byggstart september/oktober 2022.
  • Beräknas stå klar hösten 2024.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Aktuellt

På gång på bygget i februari

Här kan du läsa om vad som är på gång i Orrholmsskolanprojektet under februari.

Siluett över Karlstad

Senaste nytt från bygget - vecka 44

Projektet rullar på som det ska. Här kan du läsa lite om vad som händer i projektet.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Skola.

Vem ska bygga?

Karlstads kommun. Entreprenören som bygger är Byggdialog.

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Mikael Jansson, projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.