Ny bro över Örsholmsälven

Planerad

Karlstads kommun planerar för att bygga en bro mellan Örsholmen och Lamberget. Elverumsbron som nu används blir en gång- och cykelbro och den nya bron är tänkt att förenkla förbindelsen för biltrafik genom östra delen av Karlstad.

Elverumsbron kan inte längre användas för biltrafik och därför vill kommunen bygga en ny bro som kan förenkla genomfarten i området. Bron blir som en förlängning av Kalvholmsgatan. På sikt är förhoppningen att kunna binda samman stadsdelarna i de östra delarna av staden med centrala Karlstad. Du kan läsa mer om planerna för en östra förbindelse här.

Tidsplan

  • I mars 2017 skickades en ansökan in till mark- och miljödomstolen för att kunna påbörja byggnation. Kommunen inväntar svar.
  • Planerad byggstart 2019

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny bro

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun