Örsholmen - Ny bro över Örsholmsälven

Byggnation pågår

Vi bygger en ny bro mellan Örsholmen och Lamberget som är anpassad för tung trafik. Den nya bron ska heta Kalvholmsbron och är tänkt att förenkla förbindelsen för biltrafik genom östra delen av Karlstad.

För att förenkla genomfarten i området och skapa en bättre förbindelse mellan E18-Välsviken och Hammaröleden bygger kommunen en ny bro mellan Lamberget och Örsholmen. Kalvholmsbron som nu används av biltrafik kommer att bli en bro för gående och cyklister. 

Den nya bron blir som en förlängning av Kalvholmsgatan. På sikt är förhoppningen att kunna bygga ut Välsvikenleden så den knyter an till bron och på så sätt binda samman stadsdelarna i de östra delarna av staden med centrala Karlstad.

Du kan läsa mer om planerna för en östra förbindelse här.

Tidsplan

Efter att en spricka i betongen på bron upptäckts sattes brobyggnationen på paus. Utredningar visade att det var för lite armering in brokonstruktionen. Konstruktören har därefter tagit fram nya beräkningar. För att stärka upp bron kommer vi först riva delar av den för att sedan bygga nytt.

  • Vår/sommar 2021 påbörjas rivningsarbetet.
  • Höst 2021 inleds formsättning, armering och gjutning.
  • Klart våren 2023. Det sista vi gör är att lägga tätskiktet som kräver lite varmare väder, därför görs det under våren. 
Älvgrenen kommer att vara avstängd fram till december 2022. 

Älvgrenen avstängd till december 2022

Älven under bron kommer vara helt avstängd till vecka 52 år 2022. Fram tills dess kommer det inte gå att åka båt eller kajak under bron.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny bro

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun