Lämna synpunkter på förslag till ny översiktsplan

Du kan lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan på flera olika sätt. Vi har listat den här nedanför. Dina synpunkter ska vara inlämnade senast 30 september.

Formulär

Fyll i dina synpunkter direkt här på webbplatsen.

E-post

Skicka dina synpunkter till kommunledningskontoret@karlstad.se

Via karta

Berätta för oss i en interaktiv karta vilka platser i Karlstad som du tycker bäst om och vilka du skulle vilja utvecklades.

Kom till den interaktiva kartan här

Brev

Skicka dina synpunkter till:

Karlstads kommun, "ÖP 2050"
Kommunledningskontoret
651 84 Karlstad

Kontaktcenter

Vill du ha hjälp att lämna dina synpunkter så går det bra att kontaka kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller besöka dem på plats i Bibliotekshuset på Västra Torggatan 26. 

Uppdaterad den