Skåre - ny idrottshall

Byggnation pågår

Kommunen bygger en ny idrottshall vid Ilandavägen, mitt emot Ilandaskolan, i Skåre. Projektet är tillfälligt pausat.

Om projektet

Ilandahallen blir en renodlad fullstor idrottshall för idrott, särskilt anpassad för handboll, innebandy och fotboll. Hallen kommer att kunna bokas av föreningar och Karlstadsbor. Det blir en läktare med plats för omkring 175 personer. Till utformningen kommer hallen att påminna om Hultsbergshallen. 

Huset byggs med takstolar av trä och liggande träpanel. Takets lågdelar kläs med sedum.

Parkering och anslutning till buss

I anslutning till hallen byggs en parkering med 35 platser. Vid större arrangemang kommer det att finnas möjligheter att använda Ilandaskolans parkering. En helt ny gång- och cykelväg ska byggas från hallen som ska ansluta till närmsta busshållplats.

Tidsplan

  • Byggnationen startade hösten 2021 men fick avbrytas på grund av att entreprenören gick i konkurs.
  • Byggnationen startade upp på nytt i juni 2022 med ny entreprenör.
  • Idrottshallen beräknas vara klar våren 2023.

 Bilden visar nya idrottshallens placering.

 

Aktuellt

Tre personer tar ett gemensamt spadtag.

Efterlängtat spadtag för nya hallen

Nu är byggnationen av Skåres nya idrottshall officiellt påbörjad. Hallen, som anpassas för handboll, innebandy och fotboll, beräknas stå klar i augusti 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Idrottshall

Vem bygger?

Kvarnverket bygger åt Karlstads kommun.

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Daniel Carlsson, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.