Skåre - ny sporthall

Förslag

En ny sporthall planeras i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP.

För att få till bättre kapacitet och fler tider för föreningslivet i Skåre ska det byggas en ny sporthall. I juni 2018 beviljade kommunfullmäktige teknik- och fastighetsnämnden 35 miljoner till projektet. En utredning pågår på kultur- och fritidsförvaltningen om vilka funktioner den nya hallen skulle kunna innehålla.

Marken ska utredas

Den nya sporthallen ska placeras intill Ilandaskolan och Ilanda IP, antingen norr eller söder om Ilandavägen. Exakt var byggnaden ska placeras ska utredas. När placeringen är beslutad krävs utredningar av bland annat geoteknik för att avgöra om placeringen är lämplig.

Tidplan

Ingen tidplan är framtagen ännu. Det första som ska göras är att ta fram en detaljplan.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se