Skåre – översvämningsskydd för hela stadsdelen

Planerad

Längs älven i höjd med Skåre och Stodene planeras ett 2,6 km långt översvämningsskydd. Skyddet kommer att klara en 200-årsnivå i Klarälven och säkrar stadsdelarna Skåre, Stodene, Ilanda och Hertzöga från översvämning. Dessutom kommer skyddet att minska risken för översvämning också vid riksväg 61/62 vid Ilandamotet.

Planering pågår

Just nu pågår planering för skyddet, med syfte att utreda närmare hur en översvämningssäkring ska ske. Planeringsfasen ska mynna ut i en färdig bygghandling.

Detta ingår

Här är några av projektets åtgärder:

  • En höjning av del av Skårevägen
  • Ny gång- och cykelväg, ca 700 m. 
  • Skyddsvall mot Klarälven, ca 2,6 km 
  • Förstärkningar av Torpnorets befintliga översvämningsskydd
  • Byggnation av översvämningsskydd med pumpar och lucka vid utloppet till Skårenoret. 
  • Mindre lokala översvämningsåtgärder vid riksväg 706 och Norra Grava

Tidsplan

Planeringen pågår så det är för tidigt att säga en exakt tidplan. Förhoppningsvis kan byggstart ske under 2025.

Samråd översvämningsskydd

Just nu förbereder kommunen en ansökan till länsstyrelsen om så kallad vattenverksamhet. Inför ett sådant ansökan ska ett samråd ha genomförts med de som är berörda, till exempel närliggande fastighetsägare. Syftet med samrådet är att den som har synpunkter på planerade åtgärder får möjlighet att framföra dem. Synpunkter kan lämnas senast 13 maj.

Samrådsunderlag kort version

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation av översvämningsskydd

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun, Moelven component AB, Karlstads energi AB och privatpersoner

Kommunens kontaktperson

Mathilda Rusman, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.