Jakobsberg - Södra förbindelsen

Ska utredas

Karlstad kommun arbetar med att ta fram detaljplaner för Jakobsberg, tanken är att kunna möjligöra byggnation av nya bostäder i området samt avlasta trafiken mot centrum genom att bygga nya broar, vägar och anslutningar.

Vad händer?

Karlstads kommun tar fram detaljplaner för Jakobsberg för att möjliggöra byggnation av nya bostäder bland annat. I planerna ingår även Kartbergsbron, en ny Jakobsbergsbro, nya vägar och anslutningar. Det kommer också att finnas utrymme för att etablera exempelvis busshållsplats och bytespunkt vid Kartbergsrondellen. 

Varför?

De nya broarna vid Jakobsberg och Kartberget kommer att avlasta trafiken på bland annat Karl IX:s gata, som är den mest belastade centrala förbindelsen till centrum. En ny gata genom Jakobsberg blir en översvämningssäker tillfart till Centralsjukhuset och kommer även att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken då den kommer att få en särskild bussgata. Dessa åtgärder stämmer överens med trafikplan Karlstad och planprogram Jakobsberg. 

Status:

Arbetet med detaljplanerna och infrastrukturinvesteringarna pågår. Även förhandlingar om medfinansiering med Landstinget i Värmland, Region Värmland och Hammarö kommun är i gång. Karlstads kommun har avsatt medel i budget för att genomföra projektet under åren 2019-2023. För att Region Värmland ska kunna medfinansiera projektet krävs det att det kommer med i Länstransportplanen vid revideringen under 2017. 

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.