Sundsta-Älvkullegymnasiet - om- och tillbyggnad

Byggnation pågår

I september 2017 tog Karlstads kommun det första påltaget som symbolisk start för bygget av nya Sundsta- Älvkullegymnasiet. 2021 ska en stor, modern och flexibel gymnasieskola stå klar.

 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Om projektet

Sundsta- Älvkullegymnasiet kommer att bli en av Sveriges största gymnasieskolor när den står klar inför läsåret 2021-2022. Totalt omfattar nybyggnationen cirka 21 300 kvadratmeter.

Den nya skolan blir ett hus med campuskänsla, ett studielandskap med lärandefokus där lärare och skolledare finns nära eleverna. Det blir många öppna ytor och torg för personliga möten och rum i olika storlek för att möta framtidens behov. Skolan kommer att ha plats för 2000 elever och 250 lärare och personal.

Förutom hänsyn till lärandemiljön satsar kommunen på att bygga miljöanpassat. Trä kommer att användas både på fasader och även som bärande konstruktion. Yttertaken kommer att vara gröna av sedumväxter.

Byggnaden kommer som lägst att uppnå miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, som ställer krav på energiförbrukning, inomhusmiljö och material. Projektet kommer att kosta cirka 456 miljoner kronor och är ett av kommunens största investeringar någonsin. Entreprenören är Skanska.

Tidplan

  • Byggstart 12 september 2017
  • Projektet klart 2021

Aktuellt

Fasad SÄG

Senaste nytt från bygget

Murning, målning och uppsättning av träpartier på fasaden är vad som är på gång vid bygget under de närmsta veckorna.

Senaste nytt om projektet

Det här har hänt i projektet under vecka 40, 41 och 42.

Trapphus SÄG

Ett år sedan bygget av nya Sundsta- Älvkullegymnasiet startade

För exakt ett år sedan, den 12 september 2017 startade bygget av nya Sundsta-Älvkullegymnasiet. Nu har ett år gått och både verksamhet och projektledare tycker att första året gått över förväntan.

Sundsta-Älvkullegymnasiet i 3D

Här kan du se hur Sundsta-Älvkullegymnasiet kan komma att se ut. Klicka, vrid och vänd i kartan. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Typ av projekt

Byggprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun, huvudentreprenör Skanska

Markägare

Karlstads kommun

Gällande detaljplan

Detaljplan för del av fastigheten Orion 1

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.