Sundsta-Älvkullegymnasiet om- och tillbyggnad

Byggnation pågår

I september 2017 tog Karlstads kommun det första påltaget som symbolisk start för bygget av nya Sundsta- Älvkullegymnasiet. 2021 ska en stor, modern och flexibel gymnasieskola stå klar.

 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Om projektet

Sundsta- Älvkullegymnasiet kommer att bli en av Sveriges största gymnasieskolor när den står klar inför läsåret 2021-2022. Totalt omfattar nybyggnationen cirka 21 300 kvadratmeter.

Den nya skolan blir ett hus med campuskänsla, ett studielandskap med lärandefokus där lärare och skolledare finns nära eleverna. Det blir många öppna ytor och torg för personliga möten och rum i olika storlek för att möta framtidens behov. Skolan kommer att ha plats för 2000 elever och 250 lärare och personal.

Huset byggs av mörkt tegel med inslag av cederträ. Yttertaket på det sociala stråket som ska binda ihop de nya och gamla delarna kommer att kläs med sedumväxter. Byggnaden kommer som lägst att uppnå miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, som ställer krav på energiförbrukning, inomhusmiljö och material.

Projektet kommer att kosta cirka 456 miljoner kronor och är ett av kommunens största investeringar någonsin. Entreprenören är Skanska.

Tidplan

  • Byggstart 12 september 2017
  • Projektet klart 2021

Aktuellt

Kort information från projektet

2019 börjar gå mot sitt slut och mycket har hänt i Sundsta-Älvkulleprojektet under året. Ett helt nytt hus står klart och ytterligare tre är på gång.

SÄG Sundsta Älvkullegymnasiet

Första huset klart

Det första huset i projektet är nu klart! Den 22 augusti slog Sundsta-Älvkullegymnasiet upp portarna till det första nya hus som blivit klart i etapp ett av bygget av den nya gymnasieskolan. 

Pålning under sommaren

Nu påbörjas förberedelserna för en ny etapp av nya Sundsta-Älvkullegymnasiet. För att skapa en stabil grund för de nya husen behöver vi slå ner pålar i marken. Detta gör vi under fem veckor med start den 8 juli 2019.

Sundsta Älvkullen

Nya skolan tar form

Den nya gymnasieskolan börjar ta form och det första huset förbereds nu för att stå färdigt i juni.

Sundsta-Älvkullegymnasiet i 3D

Här kan du se hur Sundsta-Älvkullegymnasiet kan komma att se ut. Klicka, vrid och vänd i kartan. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun, huvudentreprenör Skanska

Markägare

Karlstads kommun

Gällande detaljplan

Detaljplan för del av fastigheten Orion 1

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.