Tåg i tid förbättrar tågtrafiken

Förslag

Projektet Tåg i tid arbetar för punktligare och tätare tågtrafik och för ett nytt resecentrum i Karlstad. Arbetet består av flera delprojekt.

Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade järnväg med enkelspår och störningar leder till förseningar i trafiken längs hela sträckan Oslo-Stockholm. För att öka kapaciteten och minska risken för förseningar på Värmlandsbanan behöver fler tåg kunna mötas istället för att vara tvungna att stanna och vänta. Tåg i tid består av flera olika delprojekt som du kan läsa mer om i länkarna nedan.

Tåg i tid är ett samarbete mellan Karlstads kommun, Region Värmland, Trafikverket och Jernhusen.