Trädgårdslänken - en gångbro över järnvägen

Förslag

Trädgårdslänken är en ny gångbro som knyter ihop stadsdelarna norr och söder om järnvägen. Bron kommer bli en förlängning av Västra Torggatan i ena änden och Stadsträdgården i andra. Bron kommer också fungera som entré till ytterperronger och andra resefunktioner.

Passage över järnvägen

Den nya gångbron kommer innebära att vi får ytterligare en passage över järnvägen så att det blir enklare att ta sig mellan Karlstads centrum och stadsdelarna söder om järnvägen. Bron, som kommer att ha sitt södra brofäste utanför Stadsträdgården, innebär att vi får ett sammanhållet gångstråk mellan två viktiga grönområden i centrala Karlstad - Stadsträdgården och Sandgrundsudden.

Enkelt för gående och resenärer

Bron kommer att göra det enkelt för resenärer att ta sig till de båda ytterperrongerna och andra resenärsfunktioner. Det kommer att finnas trappor och hissar på båda sidor om bron och vid båda brofästena planeras för attraktiva torgytor.

Tidplan

Just nu pågår projektering.
2023 arbetar vi för att bron ska stå klar.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun och Trafikverket

Markägare

Karlstads kommun, Trafikverket och Jernhusen

Kontaktpersoner

Sören Jonsson, kommunledningskontoret
Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.