Trädgårdslänken - en grön gångbro över järnvägen

Byggnation pågår

Trädgårdslänken är en ny gångbro som knyter ihop stadsdelarna norr och söder om järnvägen. Bron kommer bli en förlängning av Västra Torggatan i ena änden och Stadsträdgården i andra, med en parkzon mitt på. Bron kommer också fungera som entré till perronger och andra resefunktioner.

Passage över järnvägen

Den nya gångbron innebär att vi får ytterligare en passage över järnvägen så att det blir enklare att ta sig mellan Karlstads centrum och stadsdelarna söder om järnvägen. Bron, som kommer att ha sitt södra brofäste utanför Stadsträdgården, innebär att vi får ett sammanhållet gångstråk mellan två viktiga grönområden i centrala Karlstad - Stadsträdgården och Sandgrundsudden.

Träd och park på bron

Trädgårdslänken blir inte vilken gångbro som helst utan en park som leder rakt ner i vår vackra Stadsträdgård. I trapporna planteras träd och uppe på bron blir det en parkzon med växtbäddar, pergolor och sittplatser. En plats att njuta på cirka sju meter upp i luften. Glasräcken gör bron trygg och säker men ändå med bra utsikt.

Enkelt för gående och resenärer

Bron kommer att göra det enkelt för resenärer att ta sig till de båda ytterperrongerna och andra resenärsfunktioner. Det kommer att finnas trappor och hissar på båda sidor om bron och till mittplattformen. 

Tidplan

Bron börjar byggas 2023 och planeras stå klar 2026. 

Skiss med gångvägar med en parkyta i mitten. Skiss på två gångvägar med en parkyta emellan. Parkyta och gångväg sida vid sida. En ritning av halva bron Trädgårdslänken sedd från sidan

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun och Trafikverket

Markägare

Karlstads kommun, Trafikverket och Jernhusen

Kontaktpersoner

Sören Jonsson, kommunledningskontoret
Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.