Välsviken - mötesspår

Förslag

2019 planerar Trafikverket att bygga ett mötesspår på järnvägen i Välsviken för att fler tåg ska kunna mötas och möjliggöra för järnvägsanslutningar till industrierna i Välsviken.

Med ett mötesspår behöver tågen inte längre stanna för att släppa fram mötande trafik. Det innebär att risken för förseningar i tågtrafiken minskar, att fler tåg kan passera och att restiden för alla tåg på Värmlandsbanan kortas. Mötesspåret i Välsviken är ett delprojekt inom projektet Tåg i tid.

Tidplan

Järnvägsplan tas fram under 2017 och delar av 2018.
Mötesspåret planeras börja byggas hösten 2019.

Mer information

Projektet är en del av Tåg i Tid, läs mer
Läs mer om delprojektet på Trafikverkets hemsida

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt

Vem bygger?

Trafikverket

Markägare

Trafikverket och Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.