Välsviken - mötesspår

Klar

I maj 2020 började Trafikverket att bygga ett mötesspår på järnvägen i Välsviken för att fler tåg ska kunna mötas och möjliggöra för järnvägsanslutningar till industrierna i Välsviken. Mötesspåret stod klart i december 2021.

Med ett mötesspår behöver tågen inte längre stanna för att släppa fram mötande trafik. Det innebär att risken för förseningar i tågtrafiken minskar, att fler tåg kan passera och att restiden för alla tåg på Värmlandsbanan kortas. Mötesspåret i Välsviken är ett delprojekt inom projektet Tåg i tid.

För att öka kapaciteten och underlätta trafikeringen bygger Trafikverket ett cirka 1600 meter långt mötesspår söder om spåret. Vid Välsvikens station anläggs ytterligare en plattform som nås via en ny planskild gång- och cykelpassage.

Tidplan

Järnvägsplan har tagits fram och vunnit laga kraft.
Mötesspåret började byggas i maj 2020 och stod klart i december 2021.

Mer information

Projektet är en del av Tåg i Tid, läs mer
Läs mer om delprojektet på Trafikverkets hemsida

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt

Vem bygger?

Trafikverket

Markägare

Trafikverket och Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.