Väse - mötesspår

Förslag

Trafikverket ska bygga ett nytt mötesspår och en passage under järnvägen, så kallad planskild korsning, i Väse. En ny detaljplan för Väse har tagits fram och Väseborna har deltagit i utvecklingen av Väse centrum. Bygget skulle startat under 2017, men Trafikverket har senarelagt byggstarten.

Mötesspår kortar restiderna

Ett mötesspår gör att tågen inte längre behöver stanna för att släppa fram mötande trafik. Det förbättrar möjligheterna för tågen att hålla tiderna mellan Stockholm-Karlstad-Oslo och kortar restiderna. Det gör det också möjligt för fler tåg, både persontåg och godståg, att trafikera sträckan Kristinehamn-Karlstad-Arvika.

Säkrare trafikmiljö

Den planskilda korsningen som ska byggas i Väse betyder att gång-, cykel- och biltrafik leds i en passage under järnvägen. Det innebär i sin tur en säkrare trafikmiljö i Väse och möjlighet till utveckling av centrala Väse.

Utveckling i Väse

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Väse i dialog med Väseborna som har fått vara med och påverka hur samhället ska utvecklas. Karlstads kommuns arbete med att ta fram en ny detaljplan för Väse startade i september 2014. Väseborna blev inbjudna till ett informationsmöte och två workshoppar där en mindre grupp invånare fick vara med och bidra med synpunkter och idéer.
Läs mer om detaljplanen för Väse centrum.

Trafikverket skjuter på byggstarten

Under våren 2017 har Trafikverket avbrutit upphandlingen av entreprenör för bygget och ser nu över projektet. När Trafikverket såg att kostnaderna för bygget av mötesspåret i Väse skulle bli betydligt högre än de planerat så valde de att avbryta upphandlingen. De ska försöka hitta en ny lösning för att ändå kunna bygga ett mötesspår på den hårt trafikerade järnvägen vid Väse. Just nu kan de inte ge besked om när projektet kan återupptas, men Karlstads kommun och Region Värmland kommer att samarbeta med Trafikverket och hoppas att de hittar en lösning inom en snar framtid.

Tidplan

Mötesspåret och passagen under järnvägen (den så kallade planskilda korsningen) skulle ha börjat byggas under 2017 med förändringar i Värmlandstrafiks tidtabell för 2018. Det är ännu inte klart när byggnationen kommer att kunna starta.

Mer information

Projektet är en del av Tåg i Tid, läs mer

Läs mer om projektet hos Trafikverket

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt

Vem bygger?

Trafikverket

Markägare

Trafikverket och Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.