Pråmkanalen - mötesspår och ny bro

Förslag

Trafikverket bygger ett nytt mötesspår och ny bro över Pråmkanalen i centrala Karlstad. Delprojektet Pråmkanalen är en del av projektet Tåg i tid och den nya bron och mötesspåret kommer att börja byggas hösten 2017.

Förbereder för nytt resecentrum

Mötesspåret kommer att bli 1 100 meter långt och byggs till stora delar på områden där det redan idag finns järnvägsspår mellan Karlstad C och Karlstad Östra. I anslutning till Pråmkanalen byggs även en ny bro. Ett mötesspår och en ny bro över Pråmkanalen i centrala Karlstad är en viktig förutsättning för att öka kapaciteten på järnvägen och för att kunna bygga ett resecentrum vid Karlstad C. Mötesspåret och den nya bron byggs av Trafikverket och projektet finns med i Trafikverkets nationella plan.

Godsspåret vid Karlstad Östra kommer att förlängas och industrispåret vid Löfbergs kommer att få en ny anslutning samt behöver justeras något sidled.

Tidplan

Byggstart planerades till hösten 2017 för att bron och mötesspåret skulle kunna öppnas för trafik under 2018. I juli 2017 beslutade Trafikverket att avbryta upphandling av entreprenör för projektet. De gör bedömningen att projektet istället kommer att stå klart i december 2019. 

Mer information

Projektet är en del av Tåg i tid, läs mer
Läs mer om projektet hos Trafikverket

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastruktursprojekt

Vem bygger?

Trafikverket

Markägare

Trafikverket och Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.