Pråmkanalen - mötesspår och ny bro

Byggnation pågår

Trafikverket bygger ett nytt mötesspår och ny bro över Pråmkanalen i centrala Karlstad. Delprojektet Pråmkanalen är en del av projektet Tåg i tid. Arbetena startade i september 2018 och pågår fram till hösten 2019.

Förbereder för nytt resecentrum

Mötesspåret kommer att bli 1 100 meter långt och byggs till stora delar på områden där det redan idag finns järnvägsspår mellan Karlstad C och Karlstad Östra. I anslutning till Pråmkanalen byggs även en ny bro. Ett mötesspår och en ny bro över Pråmkanalen i centrala Karlstad är en viktig förutsättning för att öka kapaciteten på järnvägen och för att kunna bygga ett resecentrum vid Karlstad C. Mötesspåret och den nya bron byggs av Trafikverket och projektet finns med i Trafikverkets nationella plan.

Godsspåret vid Karlstad Östra kommer att förlängas och industrispåret vid Löfbergs kommer att få en ny anslutning samt behöver justeras något sidled.

Läs mer om projektet hos Trafikverket

Trafikstörningar

En bit av Karlbergsgatan och Pråmvägen stängs av för biltrafik. Gående och cyklister kommer fortfarande kunna ta sig fram under bron. Tidvis sker detta via en särkskild passage och vi rekommenderar att du inte cyklar genom passagen utan att du leder cykeln.

Cykelvägen som går ut från Stapelgatan och löper längs järnvägsspåret leds om via Stapelgatan, Ahlmarksgatan och Pråmvägen. 

Avstängda vägar på grund av brolyft

13-17 juni stängs Pråmvägen och Östra Kanalgatan för trafik. Då kommer den nya bron att lyftas på plats. Vägarna under är då helt avstängda. Det gäller alltså Östra Kanalgatan, Pråmvägen, Karlbergsgatan. Även båttrafiken i Pråmkanalen är avlyst 15 juni. Biltrafik och busstrafik leds om via Verkstadsgatan. På Verkstadsgatan kommer parkeringsplatserna vara tillfälligt avstängda under tiden som bussen leds om. 

Länk till mer information på Trafikverkets hemsida

Tryck på bilden för att få den i ett eget fönster.

Tidplan

Byggnationen påbörjas 17 september 2018 med förberedande arbeten vid och under bron vid Pråmkanalen. Arbetet med det nya spåret påbörjans våren 2019 och det beräknas vara klart hösten/vintern 2019.

Under dessa veckor stängs järnvägen för arbeten på spår och bro:

  • Vecka 17: 25/4, kl 00.00 - 29/4 kl 05.20
  • Vecka 21: 24/5 kl 22.00 - 27/5 kl 05.20
  • Vecka 33: 12/8 kl 00.00 - 19/8 kl 05.20
  • Vecka 38: 20/9 kl 22.99 - 23/9 kl 05.20
  • Vecka 40: 4/10 kl 22.00 - 7/10 kl 05.20

Tåg i tid

Arbetet är en del i projektet Tåg i tid som arbetar för punktligare och tätare tågtrafik och ett nytt resecentrum.

Här kan du läsa mer om Tåg i tidFakta om projektet

Typ av projekt

Infrastruktursprojekt

Vem bygger?

Trafikverket

Markägare

Trafikverket och Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.