Pråmkanalen - mötesspår och ny bro

Klar

Trafikverket har byggt ett nytt mötesspår och ny bro över Pråmkanalen i centrala Karlstad. Delprojektet Pråmkanalen är en del av projektet Tåg i tid. Arbetena startade i september 2018 och var klara i december 2019.

Förbereder för nytt resecentrum

Mötesspåret är 1 100 meter långt och byggt till stora delar på områden där det redan idag finns järnvägsspår mellan Karlstad C och Karlstad Östra. I anslutning till Pråmkanalen har det även byggts en ny bro. Ett mötesspår och en ny bro över Pråmkanalen i centrala Karlstad är en viktig förutsättning för att öka kapaciteten på järnvägen och för att kunna bygga ett resecentrum vid Karlstad C. Mötesspåret och den nya bron byggdes av Trafikverket och projektet finns med i Trafikverkets nationella plan.

Godsspåret vid Karlstad Östra är förlängt och industrispåret vid Löfbergs har fått en ny anslutning samt justerats något sidled.

Läs mer om projektet hos Trafikverket

Tidplan

Byggnationen påbörjades 17 september 2018 med förberedande arbeten vid och under bron vid Pråmkanalen. Arbetet med det nya spåret påbörjades våren 2019 och trafiken kunde rulla på det nya spåret i december 2019.

Tåg i tid

Arbetet är en del i projektet Tåg i tid som arbetar för punktligare och tätare tågtrafik och ett nytt resecentrum.

Här kan du läsa mer om Tåg i tidFakta om projektet

Typ av projekt

Infrastruktursprojekt

Vem bygger?

Trafikverket

Markägare

Trafikverket och Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.