Resecentrum – nytt nav för resande

Förslag

År 2020 planerar kommunen att börja bygga Karlstads nya resecentrum. Där kommer läns- och stadsbusstrafiken att bindas ihop med tågtrafiken vid järnvägsstationen och Karlstads centrum knyts ihop med stadsdelarna söder om järnvägen. Resecentrum blir ett nav för allt resande och en attraktiv del av staden med plats för spännande möten. Genom en arkitekttävling finns nu ett vinnande förslag för området runt nya resecentrum som nu ska utvecklas och bearbetas vidare.

Vinnare i arkitekttävlingen

Nu är vinnaren i arkitekttävlingen kring Karlstads nya resecentrum utsedd.

Det vinnande förslaget, övriga förslag och fakta kring arkitekttävlingen hittar du här.

Resecentrum i 3D

Här kan du klicka dig runt i området omkring Resecentrum och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Resecentrum

Resecentrum blir ett nav för allt resande

Karlstads stationsområde utvecklas till en attraktiv knutpunkt för nationellt, regionalt och lokalt resande på sträckan Stockholm-Oslo. Du som reser är i fokus och det kommer att vara lätt att byta mellan tåg, buss, bil, cykel och gång och lätt att ta sig till plattformarna. Även för snabbusslinjen Karlstads-stråket som skapas genom staden är resecentrum en utgångspunkt. Många människor passerar resecentrum på ett enkelt sätt oavsett färdmedel och det finns spännande platser för möten.

Resecentrum utvecklar Karlstad

Nya resecentrum ger stora möjligheter att utveckla stadsmiljön i centrala Karlstad. Området får en blandad stadsbebyggelse med olika funktioner som binder ihop centrum med Viken, Inre hamn och Stadsträdgården på andra sidan järnvägen. Barriären mellan Hamngatan och järnvägsområdet minskar och framkomligheten för gående, cykel och kollektivtrafiken längs Hamngatan förbättras.

Både gående och cyklister kan enkelt och röra sig mellan centrum, resecentrum och stadsdelarna söder om järnvägen och miljön runt järnvägen blir trivsammare. Även området för nuvarande busstation kan utvecklas till ett nytt stadskvarter med handel och bostäder där ny spännande arkitektur blandas med kulturhistoriskt intressant bebyggelse som tillsammans med grönska ger staden en identitet.

Hela Värmlands resecentrum

Resecentrum bidrar till ökad tillväxt och attraktionskraft i hela Värmland. De som kommer med buss eller tåg till Karlstad kommer att få ett trevligare och varmare välkomnande med miljön runt nya resecentrum. De som vill stanna i Karlstad kommer rakt in i de centrala delarna, medan de som vill resa vidare till andra delar av Värmland enkelt och smidigt kan byta till annat tåg eller buss. Genom kortare restider och fler tåg ökar möjligheterna att arbetspendla med tåg och buss både inom Värmland men även till exempelvis Oslo och Stockholm.

När vi ökar kapaciteten på järnvägen finns dessutom möjlighet att öka turismen vilken är en viktig tillväxtnäring. Med ett resecentrum får vi också möjlighet till mer handel, fler bostäder och fler mötesplatser i centrala Karlstad vilket lockar fler som vill bo, arbeta och besöka vår stad. Resecentrum skapar 300 nya jobb enligt beräkningar som Trafikverket gjort i form av möjligheter till ökad handel och fler möjligheter till etableringar. Utöver det uppstår runt 200 årsarbeten under själva byggprocessen.

White arkitekter vann arkitekttävlingen

White arkitekter vann arkitekttävlingen för Karlstads resecentrum med sitt förslag Resa Gata Stad. Genom arkitekttävlingen kommer vi att börja ana hur området runt järnvägen kommer att se ut, förslaget ska nu bearbetas och utvecklas vidare. Läs mer om arkitekttävlingen och det vinnande förslaget här.

Tidplan

  • 2017 har en arkitekttävling avgjorts för upphandling av arkitekt.
  • 2020 börjar resecentrum att byggas.
  • 2025 står resecentrum klart.

Mer information

Projektet är en del av Tåg i tid, läs mer

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun, Trafikverket och Region Värmland

Markägare

Karlstads kommun, Jernhusen och Trafikverket

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.