Värmlandsbanan - spår- och växelbyte

Byggnation pågår

Trafikverket kommer att byta ut räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 kilometer längs Värmlandsbanan mellan Kil och Laxå för att öka driftsäkerheten på järnvägen. Byggstarten planeras till 2022 och arbetet planeras vara klart under 2024.

Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnväg med omfattande gods- och persontrafik. Större delen av banan har låg teknisk standard vilket medför höga underhållskostnader och störningar för tågtrafiken. För att skapa en robust och pålitlig järnväg och på så vis öka driftsäkerheten ska Trafikverket alltså byta ut 110 kilometer räls samt nya spårväxlar längs sträckan.

Tidplan

2020 Förarbeten som exempelvis markprover och lokalisera kablar i banvallen.
2022 Planerad byggstart.
2024 Arbetet planeras vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastruktursprojekt

Vem bygger?

Trafikverket

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.