Residensparken rustas upp med ny entré och strand

Byggnation pågår

Strandhäng, grönytor för spontanlek, hållbara planteringar och en ny entré. Det kommer finnas i Residensparken efter upprustningen. Bygnationen startar hösten 2021 och står helt klar till våren 2022.

I början på 2019 förstördes stora delar av Residensparken i samband med bärgningen av restaurang Båten som hade sjunkit. För att parken inte skulle vara en lerpöl under större delen av sommaren skapade vi en tillfällig strand med solstolar. Under sommaren 2021 kommer parken få en permanent upprustning där det gamla möter det nya.

Sandstranden blir kvar

Det tillfälliga strandhänget var mycket uppskattat av Karlstadsborna därför har vi valt att ha kvar det. Nu blir det i mer ordnad form och med en yta intill för rullstolar och barnvagnar. På sandstranden kommer det finnas solstolar och bord med en ljusslinga över. Intill stranden blir det en stenbelagd yta med utblick över älven och Karlstads Teater där barnvagnar, rullatorer och rullstolar enklare kan ta sig fram. 

Ny entré, gångstråk och plats för picknick

Det blir en ny entré till parken i korsningen Älvgatan/Järnvägsgatan och där kommer en halvmåneformad gångbana löpa längs Karl IX-statyn. Det halvmåneformade promenadstråket har tidigare funnits i parken och nu återskapar vi det. Intill gångbanan kommer det finnas grönytor för spontanlek och picknickar.   

Parken kantas av mycket planteringar och belysning för att skapa en trygg och trivsam miljö. I stället för sommarplanteringar som byts ut varje år kommer parken få perenna växter, vilket är en mer hållbar plantering som gynnar våra pollinatörer som fjärilar och bin.

Det kommer även finnas plats för mindre cafévagnar eller glasstånd som kan vilja stå vid parken under högsäsong.

Tidsplan 

I september 2021 påbörjas arbetet och ombyggnationen vänta vara klar under senhösten eller vintern. Under våren 2022 kommer vi sätta ut ett antal planteringar och då är parken helt färdig. Under tiden själva ombyggnationen pågår kommer parken vara avstängd.

Illustrationsplan

På bilden nedan kan du se var de nya gångstråket kommer gå, var det blir grönytor för spontanlek och var sandstranden och bden nya entrén ligger. Om du klickar på bilden så får du den i ett större format.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.