Tingvallastaden - Sandstrand och äng på Residenstorget

Klar

En blomsteräng och solstolar i en sandstrand med fantastisk utsikt. Det är den tillfälliga planen för Residenstorget efter att bärgningen av Båten nu är avslutad. Inför sommaren 2020 eller 2021 (tiden är inte bestämd) kommer parken att byggas om med en gestaltning som ska finnas kvar på lång sikt. 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tillfällig lösning 2019

Karlstads kommun bygger om Residenstorget med en tillfällig design eftersom arbetet med upptagningen av Båten satt sina spår i parken. Gräsmattan är svår att hinna restaurera så den är fin inför sommaren. Därför satsar vi på något helt annat inför denna sommarsäsong.

Sand mellan tårna och solstolar från CGC

Genom att lägga ut sand kan vi skapa en sandstrand med toppklassig utsikt. Här är det tänkt att Karlstadsborna ska kunna sitta och njuta, ta en kopp kaffe och känna sanden mellan tårna.

Campingstolarna som kommer att placeras ut på stranden kommer från varuhuset CGC. Kommunen vill gärna dela med sig av något som ligger nära många Karlstadsbors hjärtan samtidigt som vi återbrukar.

En vild blomsteräng

De sommarblommor som årligen planteras i parken har fått hitta nya hem på andra platser i kommunen. För att ändå skapa blomning i parken kommer vi att anlägga en blomsteräng. Vår förhoppning är att Residenstorget kommer att bli en av sommarens attraktiva platser som inte liknar någon annan plats i Karlstad.

Tidplan

Var klart veckan efter midsommar 2019.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.