Tingvallastaden – ny utformning av Stora torget

Förslag

Karlstads kommun ska ta fram ett förslag för torgets framtida användning och utformning. Ett förslag ska vara klart under 2018.

Målet är att skapa ett trivsamt, tillgängligt och attraktivt torg som Karlstadsborna är stolta över och som bidrar till en levande stadskärna. Karlstadsborna är en viktig del i arbetet med att ta fram ett förslag till ny utformning av Stora torget och får tycka till och lämna synpunkter under flera tillfällen under projektets gång.

Läs mer på karlstad.se/storatorget

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny utformning av Stora torget

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Gällande detaljplan

1780K-7/1940

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.