Tullholmen- ny kajpromenad

Klar

I Tullholmsviken bygger vi en ny kajpromenad som kommer att bli en mix av grönska, sociala ytor och nivåskillnader. Kajen ska vara visuellt tilltalande med grafisk markbeläggning och mycket gröna ytor. Materialen blir av sten, lärkträ och betong.

Tullholmskajen blir ett urbant stråk med mycket variation. Kajen byggs i olika rum och nivåer. Närmast vattnet kommer det att vara två meter brygga i lärkträ. Innanför bryggan blir det planteringar och innanför den en gång- och cykelyta i borstad betong. Gång- och cykelytan kommer att vara tre meter bred så att den kan snöröjas under vintern. Närmast husen blir det en granitmur i sitthöjd med plantering innanför.

Läktare och långbord

En sträcka av kajen har arbetsnamnet trädgårdspromenaden, där ska trädgårds- och kulturväxter pryda promenaden. I mitten av kajen kommer det att finnas en läktare där man kan sitta och ta igen sig i solen och blicka ut över vattnet. Runt omkring läktaren blir det klippor. Ena änden av kajen kommer att beklädas med en björkdunge. Där kommer det att finnas långbord för spel, samvaro eller fika.

 

Fakta om projektet

Vem bygger?

Entreprenören som bygger är Skanska. Landskapsarkitekt är Sweco.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.