Tullholmen - Lagergrens gata byggs om och får parkeringar

Klar

Som en del i utvecklingen av Tullholmen bygger vi om Lagergrens gata. Vi ska bland annat byta VA-ledningar, skapa gatuparkeringar och plantera träd. Arbetet väntas pågå från maj 2021 till hösten 2022. Det kan bitvis vara begränsad framkomlighet för biltrafik under tiden vi bygger.

Mycket av arbetet som sker på Lagergrens gata är under mark. Vi kommer flytta en del ledningar och lägga nya vatten- och avloppsledningar. Vi kommer även skapa ett tiotal gatuparkeringar på östra delen av gatan. Här kommer det också planteras nya träd och en gång- och cykelbana skapas också längs den östra sidan. Byggarbetet pågick mellan maj 2021 till hösten 2022.

Ritning av hur det kommer se ut

På bilden nedan ser du en ritning av hur det ska se ut.

Sista fasen igång

I den sista fasen av arbetet lägger vi elkablar, sätter kantsten, bygger gång- och cykelväg, parkeringar och planteringar. Klart hösten 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson

Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.