Vålberg - nya hyresrätter i Älvenäs

Planerad

Fyra nya hyresrätter planeras att byggas intill Ingenjörsgatan i Älvenäs. Byggnationen är en del av kommunens dubbla markanvisning som går ut på att ett bolag bygger i någon av Karlstads mindre tätorter för att få bygga i ett centralt läge.

I första skedet ska det blir fyra hyresrätter om två till tre rum och kök. Men tomten ger utrymme för att placera ytterligare en likadan byggnad, det vill säga fyra hyresrätter till om intresse finns. Byggnaden har utformats med inspiration av den traditionella Värmlandsgården, en tvåplansbyggnad med sadeltak, stående träpanel och regelbunden fönstersättning. Tanken är att byggnationen kommer igång i slutet av 2022 eller början av 2023.

Dubbel markanvsningstävling

Under våren 2021 höll kommunen en markanvsiningstävling för en tomt på Tullholmen i Karlstad och tomten i Älvenäs. Åtta förslag kom in på olika typer av bostadsbyggnation och Skanska valdes ut som vinnare. Bidraget utvärderades utifrån utifrån gestaltningen av förslaget, formgivningen av utemiljön och referensobjekt.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Bostadsbyggnation

Vem bygger?

Skanska

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson

Ingegerd Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.