Välsviken - ny anslutningsväg

Klar

För att förbättra trafiksituationen vid Välsvikens handelsområde anlägger vi en ny anslutningväg till handelsområdet från Välsviksleden. Vägen som invigdes 12 juni kommer in mellan ÖoB och Stadium Outlet. 

Förarbetet med att ta ner skog för att kunna anlägga vägen påbörjas i februari. Under mars är bygget igång och förhoppning är vägen klar till sommaren. 

Trafiksituationen vid Välsviken

Anslutningsvägen är ett första steg till att förbättra trafikflödena till köpcentrat. Tack vare den nya vägen behöver inte de som kommer via Örsholmen eller Sjöstad köra fram till rondellen utan kan svänga in mot köpcentrat innan dess. De som kommer från Kronoparken och E18 kan även köra rakt i rondellen och svänga in till området några hundra meter senare. Det kommer då bli två in- och utfarter till området, istället för en som det är idag.

Infarten till Ica Kvantum direkt efter farthindret tas också bort eftersom det stannar upp trafiken. Besökare som ska till Ica kommer istället få svänga in vid den första rondellen på området.

Kommunen ser samtidigt över fler lösningar för att förbättra trafiksituationen. Bland annat jobbar vi med en ny detaljplan, en fördjupad översiktsplan och har en dialog med Trafikverket om tänkbara långtidslösningar.

Förslag på åtgärder på lång sikt

Efter ett möte har kommunen tillsammans med Trafikverkettagit fram flera förslag på åtgärder på längre sikt för att underlätta trafikflödet. Förslagen handlar om att anlägga en parallellväg längs E18 mellan Kroppkärrsmotet och Välsvikens handelsområde. Samt att bygga en cirkulationsplats vid E18-avfarten.

Under mars har kommunen och Trafikverket tecknat en avsiktsförklaring och ska genomföra en åtgärdsvalsstudie för E18. Målet är att kommunens utvecklingsplaner och utvecklingen av E18 går hand i hand. Studien påbörjas under 2018 och väntas vara klar i slutet på 2019.

 

Senaste nytt

8 juni 2018

Invigning 12 juni

Nu börjar den nya infartsvägen bli klar och 12 juni invigs den.

Vägen tar form

I början på maj är allt berg utlastat och vägen börjar ta form. Arbetet beräknas vara klart i mitten på juni.

Sprängningsarbeten klara

Omkring 8000-10 000 ton berg har sprängts för den nya infartsvägen till handelsområdet och nu börjar vi lasta ut allt överskottsberg. Nu börjar vi också bygga överbyggnaden av den nya vägen och högersvängfältet, detta arbete kommer pågå i ungefär två veckor.

28 mars - sprängningsarbeten i tre veckor

Idag påbörjas sprängningsarbetet som kommer att pågå till omkring slutet av april. För att minimera mängden damm i handelsområdet så kommer berget inte att krossas på platsen utan forslas iväg.

 

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.