Väse - ombyggnad och renovering av förskola

Planerad

En byggnad i Väse ska byggas om och renoveras för att anpassas till förskoleverksamhet.

Under 2019 köpte teknik- och fastighetsförvaltningen en av fastigheterna på Väse-Lund 1:90. Byggnaden har tidigare använts som förskola, men har de senaste åren stått delvis tom och oanvänd.

Tre avdelningar

Byggnaden är omkring 600 kvm och behöver totalrenoveras för att efter renoveringen ge plats åt tre avdelningar förskoleverksamhet och ett serveringskök. 

Generös utemiljö

Det blir en väl tilltagen lekyta i anslutning till förskolan som kommer att ses över och förbättras med mycket naturmaterial. Gården är sedan tidigare försedd med ytor där det finns skuggig miljö, öppna lekytor, sandlek och gungor. Träd och växter kommer att bidra till att skapa lekplatser och gömslen. På kvällar och helger kommer gården att kunna användas av allmänheten. 

Tidplan

Det finns för tillfället ingen fastställd tidplan för projektet.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Renovering och ombyggnad.

Vem bygget?

Karlstads kommun.

Markägare

Karlstads kommun.

Kommunens kontaktpersoner

Korosh Akbarzadeh, projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.