Väse - ombyggnad och renovering av förskola

Klar

Väse ska få en ny förskolelokal till den befintliga förskolan Björkdungen. En befintlig lokal ska renoveras och byggas om för att anpassas till verksamhetens behov. Det blir även en ny fin utemiljö.

Under 2019 köpte teknik- och fastighetsförvaltningen en av fastigheterna på Väse-Lund 1:90. Byggnaden har tidigare använts som förskola, men har de senaste åren stått delvis tom och oanvänd. När lokalen är färdigrenoverad ska den ersätta de tillfälliga paviljonger som används som förskolelokaler de senaste åren.

Tre avdelningar

Byggnaden är omkring 600 kvadratmeter och behöver totalrenoveras för att efter renoveringen ge plats åt tre avdelningar förskoleverksamhet och ett serveringskök. Två avdelningar av förskolans verksamhet kommer att inrymmas i skolan som ligger intill förskoletomten.

Generös utemiljö

Det blir en väl tilltagen lekyta i anslutning till förskolan som kommer att ses över och förbättras med mycket naturmaterial. Gården är sedan tidigare försedd med ytor där det finns skuggiga miljöer, öppna lekytor, sandlek och gungor. Träd och växter kommer att bidra till att skapa lekplatser och gömslen. På kvällar och helger kommer gården att kunna användas av allmänheten. 

Tidplan

Projektet startar i mars 2021 och beräknas vara klart i december 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Renovering och ombyggnad.

Vem bygget?

Karlstads kommun. Rohm & co är entreprenören som bygger.

Markägare

Karlstads kommun.

Kommunens kontaktpersoner

Korosh Akbarzadeh, projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.