Våxnäs - nybyggnad av Fredricelundsskolan

Klar

Fredricelundsskolan byter namn till Fredricelund och utökas med fler verksamheter. Våren 2020 börjar bygget av den nya byggnaden i anslutning till Våxnäs centrum. Vi bygger också ett nytt torg som ska fungera som en knutpunkt och entréplats.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Förskola och skola

Den nya byggnaden kommer att ge plats åt en ny förskola med fyra avdelningar för omkring 80 barn samt ny utemiljö. Det blir skola för 350 elever i årskurs F-6 och en helt ny utemiljö. Ett nytt storkök ska byggas dimensionerat för 1500 portioner. Köket ska producera måltider både till Fredricelund och erbjuda utkörning till andra verksamheter.  

Familjecentral

I ena delen av byggnaden blir det en familjecentral med öppen förskola, barnavårdscentral och barnmorskemottagning. Det planeras även för en socionom i samma lokaler.

Bibliotek och hoppgrop

Det blir ett nytt bibliotek för både allmänhet och skola som ersätter biblioteket som idag ligger i Våxnäs centrum. En ny idrottshall för skolidrott kompletteras med en hoppgrop för truppgymnastik som blir den första av sitt slag i Karlstads kommun.

Skola i paviljonger under byggtiden

De gamla lektionssalarna har rivits och skolan har sin verksamhet i tillfälliga paviljonger tills nya byggnaden är klar. Två äldre byggnader som innehåller kök, matsal, slöjd och idrott kommer att användas av verksamheten tills den nya byggnaden står klar. Därefter ska även de rivas. Skyddsrummen som idag är placerade i matsalsbyggnaden kommer att bevaras.

Nytt torg i anslutning till Fredricelund

Våxnäs torg blir en ny knutpukt mellan Våxnäs centrum och Fredricelundsskolan. Torget blir även en entréplats för det nya biblioteket, familjecentralen och idrottshallen. 

Aktuellt

Nya Fredricelund

Fredricelund vinnare av Grundstenen 2022

Nya Fredricelund och torget framför är årets vinnare av Grundstenen som delas ut av Hållbart byggande i Värmland.

Siluett över Karlstad

Helgarbeten vecka 43

Lördag och söndag vecka 43 ska en konstgräsmatta läggas ut intill Fredricelund.

Fredricelund byggprojekt

Nya bilder från bygget

Nu kan man ana hur nya Fredricelund kommer att se ut när det står klart. Mycket har hänt på bygget de senaste månaderna.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Fredricelundsskolan

Vem bygger?

Karlstads kommun, Skanska är entreprenör.

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Camilla Jansson, teknik- och fastighetsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.