Zakrisdal - boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Klar

På Zakrisdal på fastighet Manteln 1 ska det byggas ett nytt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Boendet kommer att utformas som en radhuslänga uppdelat i två huskroppar för totalt sju lägenheter samt en gemensamhetslokal för både gemensamhetsytor och personalytor.

Byggstarten planeras till sommaren 2018. Klart sommaren 2019.

Kontakt

Vill du veta mer om verksamheten? Kontakta Johan Asp på arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Du når honom via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Vill du veta mer om byggprojektet? Kontakta Mikael Jansson, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen. Du når honom via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Aktuellt

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun. Entreprenör Peab.

Markägare

Karlstads kommun