Gå eller cykla

Karlstad är en platt och cykelvänlig stad där det mesta ligger mindre än fem kilometer från Stora torget. Det finns ett stort nät av cykelvägar som binder ihop stadens stadsdelar både med centrum och med varandra.

Totalt finns i hela kommunen omkring 25 mil cykelvägar. Karlstad är beläget i ett älvdelta med mycket vatten och flera av våra cykelvägar ligger naturskönt längs Klarälvens förgreningar.

Att cykla är ett utmärkt sätt att ta sig runt i stan, för den som bor i eller besöker Karlstad. Cykel är ett hållbart transportmedel. När en större andel resor görs med cykel främjas både miljön, klimatet och folkhälsan. Det bidrar dessutom till ett Karlstad med mindre trängsel, mindre trafikbuller och bättre luftkvalitet.

Vi vill att cyklandet ska öka i Karlstad. Vi arbetar hela tiden med att det ska bli ännu bättre, säkrare och smidigare att ta sig fram på cykel – oavsett årstid!

Låna en Solacykel!

Välkommen att låna en cykel över dagen. Solacykeln finns vid Stadsbiblioteket och kostar ingenting att låna.

Läs mer om lånecyklar.

Hämta en cykelkarta!

Cykelkartan är till för dig som vill cykla i Karlstad, Skåre, Molkom och Vålberg. Kartan finns både tryckt och till mobilen.

Läs mer om cykelkartan. 

Gör din arbetsplats cykelsmart!

En cykelsmart arbetsplats gör det lätt för medarbetarna att cykla, både till och från arbetet samt i tjänsten. 

Få tips om att skapa en cykelsmart arbetsplats.

Pumpa däcken

Karlstads kommun har satt ut cykelpumpar på en rad olika platser runt om i kommunen. Läs mer om hur du använder dem och var de finns.

Information om Karlstads cykelpumpar.